Upprätta ett testamente

Hej, min mamma har köpt en bostadsrätt med hjälp av mig och min man då hon inte hade råd att bekosta hela bostadsrätten själv. Mamma har betalat 50% av bostadsrätten kontant och min man och jag har tagit lån på 50%. Hur blir det den dagen mamma avlider och med tanke på min bror som vi inte har någon kontakt med och som mamma vill ska ärva så lite som möjligt?

Min mamma har sagt att hon antingen vill att jag som dotter ärver hennes andel på 50% av bostadsrätten eller att hennes ena barnbarn (vår son) tar över bostadsrätten när hon avlider. Går det att skriva något avtal så att det blir så?

Tack på förhand för svar!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

En bra och enkel lösning är att din mamma upprättar ett testamente. Dessa frågor regleras i ärvdabalken (ÄB) som du hittar HÄR.

För att et testamente ska upprättas i enlighet med ÄB krävs att vissa formkrav är uppfyllda.

Testamente upprättas skriftligt enligt 10 kap. 1 § ÄB, och testator ska underteckna i närvaro av två vittnen. Den som anges som testamentstagare får inte vittna enligt 10 kap. 4 § 2 st. ÄB. Inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testator 10 kap. 4 § 1 st. ÄB.

Genom testamente kan alltså en arvlåtare sätta den legala arvsordningen åt sidan. Detta betyder att den arvslott som en bröstarvinge i normala fall har rätt till inte kan utkrävas, eftersom testatorns vilja ska efterföljas så långt som det går enligt huvudregeln i 11 kap. 1 § ÄB. Testatorns rätt att förordna över sin kvarlåtenskap begränsas dock av bröstarvingarnas rätt till laglott. Laglotten motsvarar hälften av den arvslott som hade tillfallit bröstarvingen om testamente inte hade upprättats, se 7 kap 1 § ÄB.

Huvudregeln när egendom testamenteras är att testamentstagare övertar egendomen med full äganderätt. Testamentstagaren kan då använda och omsätta egendomen som den behagar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda AlwallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”