FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt30/09/2020

Upprätta en framtidsfullmakt

Min mor har ej telefon med bank-id. Hur ordnar vi en framtidsfullmakt utan att det ska kosta 3000- som det gör hos företag X?

Lawline svarar

Hej, tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga så kommer vi behöva titta i Lagen om framtidsfullmakter. Jag förstår det som att du enbart undrar hur ni kan ordna en framtidsfullmakt. Först kommer jag reda ut vad som krävs för att en framtidsfullmakt ska vara giltig för att därefter ge några förslag på hur ni kan gå till väga för att upprätta en framtidsfullmakt.

Formkrav och upprättandet av en fullmakt

När man ska upprätta en framtidsfullmakt så är det vissa formkrav som måste vara uppfyllda.

Man måste vara över 18 år och ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter), framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § stycke 1 lag om framtidsfullmakt). Vidare ska två vittnen närvara samtidigt när fullmaktsgivaren skriver under den. Vittnena ska känna till att det rör sig om en framtidsfullmakt för att sedan själva underteckna handlingen. Vad gäller vittnena och kraven på dem så hänvisas man till ärvdabalkens reglering. Vittnena får bland annat inte vara jäviga, innebärande att de själva inte får ha något personligt intresse av framtidsfullmakten, exempelvis så får inte ni som har fullmakt åt er mor själva vara vittnen. Vittnena får exempelvis inte heller vara under 15 år (4 § lag om framtidsfullmakt).

Vissa saker behöver framgå i en framtidsfullmakt. Det som ska framgå är att det rör sig om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (5 § lag om framtidsfullmakt).

Såvida de formella kraven för framtidsfullmakten är uppfyllda så är den giltig. Ni kan därför själva välja ett upprätta en framtidsfullmakt utan att behöva betala 3000 kronor hos X.

När framtidsfullmakten börjar gälla

Framtidsfullmakten börjar gälla då kraven i 3 och 4 § är uppfyllda och er mors situation är sådan att hon inte själv har förmågan att ta hand om angelägenheterna som fullmakten avser (9 § lag om framtidsfullmakt). Det är den som får fullmakten av er mor som bestämmer när fullmakten börjar gälla.

Sammanfattning

Det är möjligt att själva upprätta en framtidsfullmakt. Såvida de formella kraven är uppfyllda så kommer den att vara giltig. Framtidsfullmakten ska inte registreras någonstans. För att inte själva behöva upprätta avtalet helt utan någon direkt vägledning så skulle jag råda er att använda er av en mall, exempelvis vår avtalsrobot. Detta för att vara säkra på att framtidsfullmakten kommer uppfylla de olika formkraven och således vara giltig.

Hoppas att svaret har varit till hjälp för dig, annars är du alltid välkomna att skicka in en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Madelen HenrikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000