Upplysningsplikt vid köp av lös egendom

2019-02-26 i Avtal
FRÅGA
Säljarens upplysningsplikt vid köp mellan privatpersoner.Hej!Jag undrar vad man som köpare kan förvänta sig att bli upplyst om när en privatperson säljer ett objekt. Begagnade varor har ju alltid en historik, men vilken typ av information kan man som intresserad potentiell köpare förvänta sig att bli upplyst om av säljaren? Om vi tar en bil som exempel, och man frågar säljaren om den har haft några problem med bilen under sin ägo, vilken sorts information skulle man kunna anse sig förväntas att bli upplyst om? Är till exempel ett tidigare verkstadsbesök någonting man kan förvänta sig att bli informerad om, eftersom man frågar om bilens historik samt tidigare problem? Påverkas säljarens upplysningplikt till exempel av hur länge säljaren ägt bilen samt hur långt tillbaka i tiden verkstadsbesöket ligger? Om säljaren haft bilen på verkstad 3 månader tidigare, och på frågan om man haft några problem med den, svarar att bilen fungerat felfritt under ägotiden, är det okej att svara så utifrån upplysningsplikten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom att du nämner bil som exempel, så blir det mest pedagogiskt om vi utgår från en bil då det kan skilja sig mycket beroende på vilken typ av vara som det är.

Då det är lös egendom, blir köplagen tillämplig, 1 § köplagen (KöpL).

Avseende upplysningsplikten, återfinns den bestämmelsen i 19 § 2 p. KöpL. Det krävs att vissa rekvisit är uppfyllda för att man ska kunna åberopa upplysningsplikten. När det kommer till frågor som du tar upp som exempelvis några tidigare problem med bilen så är det svårt att ta upp olika exempel. Men om det är som så att bilen varit på verkstad i tre månader och sedan lägger till att bilen fungerat felfritt så borde detta strida mot 19 § 2 p. KöpL. Eftersom att köparen även säger att bilen fungerat felfritt, så föreligger det ytterligare fel i varan enligt 18 § 1 st. KöpL. Den avviker således från vad säljaren har utfäst och det föreligger därmed fel enligt både 19 samt 18 § KöpL.

Tidigare reguljära verkstadsbesök är något som dock inte normalt sett omfattas av upplysningsplikten, det är enbart om det har funnits väsentliga fel som har uppdagats vid verkstadsbesöken som upplysningsplikten kan bli aktuell. Utifrån omständigheterna som framkommit i frågan, kan man fastställa att det föreligger fel i varan enligt 18 § 1 st. KöpL.

Hoppas du är nöjd med ditt svar och har du fler funderingar är du välkommen åter!

Filip Braun
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1143)
2019-07-20 Hur tolkar man ett avtal?
2019-07-19 Återkallelse av fullmakt
2019-07-18 Är säljaren bunden av priset som angetts i annonsen?
2019-07-11 Skilda avtalsförhållanden och informationsplikt

Alla besvarade frågor (71226)