Upplösande av utländskt äktenskap trots motstånd

2017-03-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är gift med en kvinna från Afrika sedan ett år ungefär. Vi gifte oss i Afrika. Det var ett stort misstag. Hon har aldrig varit i Sverige. Jag vill skilja mig men inte hon. Hon har varit våldsam emot mig och jag vill inte ha med henne att göra. Jag bor i Sverige och undrar nu om skilsmässa kan vara giltig i Sverige även om hon inte vill. Ålderskillnaden mellan oss är stor.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstått det rätt har du för ett år sedan ingått äktenskap med en kvinna i ett afrikanskt land, nu önskar du ta ut skilsmässa, men hon vägrar.

Tillämplig lagstiftning på området är lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förkortat IÄL.

Enligt 1:7 1 st. IÄL erkänns ett utländskt äktenskap i Sverige om det är giltigt i den stat som det ingicks i.

I svensk rätt kan ett äktenskap bara upplösas genom äktenskapsskillnad.

En svensk domstol är behörig att pröva frågan om äktenskapsskillnad när kärande (du i det här fallet) är svensk medborgare och har hemvist i riket. 3:2 IÄL

När en svensk domstol prövar din ansökan om äktenskapsskillnad tillämpas svensk lagstiftning. 3:4 st 1. IÄL

I det här fallet är det 5:2 äktenskapsbalken, om en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad har man rätt till detta efter en betänketid på 6 månader.

Skulle din motpart inte vilja delges eller medverka till äktenskapsskillnaden kommer domstolen att utse en god man åt henne. 18:1 ÄktB.

Skilsmässan kommer att bli giltig i Sverige oavsett hennes inställning.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?