Upphovsrätt när ett känt verk använts som inspirationskälla

2016-03-21 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag jobbar som aktivitetshandledare på ett dagcenter för förståndshandikappade. En av brukarna skriver om Beatles och har med hela egenöversatta texter från dem.Jag undrar över det juridiskt med hur den svenska "fair use" fungerat i praktiken då det är hela texter och översatt utav brukaren själv med begränsad engelska på sitt sätt.Översättningarna är del av egna erfarenheter och tankar om Beatles som kommer hamna i tryckt form och kommer ha begränsad spridning och kostnaden blir endast produktionskostnaden för tryckning av varje enskild bok(häfte).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphovsrätt för denna typ av verk regleras i svensk rätt genom Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Termen ”fair use” används inom den amerikanska upphovsrättslagstiftningen, men det finns motsvarigheter i andra länders lagstiftning om upphovsrätt.

Upphovsrätt uppkommer automatiskt vid skapandet av ett verk enligt URL 1:1. För att ett verk ska anses ha upphovsrätt krävs att den har en viss ”verkshöjd”, verket behöver inte registreras på något vis. Med verkshöjd förstås att verket måste höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet.

Som upphovsrättsinnehavare har man ensamrätt över både ekonomiska och ideella rättigheter, detta följer av URL 1:2-3. Däremot är det fritt för andra att citera verket i t.ex. uppsatser och liknande, givet att uppsatsskribenten använder källhänvisningar. Den som översätter eller bearbetar ett verk kan, om detta s.k. andrahandsverk uppnår verkshöjd, inneha upphovsrätten för sin egen översättning/bearbetning. Översättningen/bearbetningen får inte användas i strid mot originalverket. Detta följer av URL 1:4 stycke 1. I paragrafens andra stycke uppges att någon som ”i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk” är dennes upphovsrätt inte bunden till originalverket.

Skillnaden mellan det första och andra stycket i URL 1:4 är främst att första stycket avser fall då andrahandsverket behåller originalverkets ”inre form”, d.v.s. i de fall då andrahandsverket fortfarande är väldigt likt originalverket – exempelvis vid en traditionell översättning. Det andra stycket avser de fall där andrahandsverket istället inte håller fast verkets inre form. Ett exempel på ett sådant verk är när ett verk agerat som inspiration för en annan upphovsman.

Från informationen du givit oss kan jag anta att det verk din brukare gör skulle falla under URL 1:4 st. 2, ett nytt och självständigt verk som skapats i fri anslutning till ett tidigare verk. Detta i och med att din brukare använder sig av egna erfarenheter och tankar om Beatles som inte direkt härstammar från den inre formen av Beatles egna texter. Min rekommendation är att din brukare ändå gör en hänvisning till de texter hen använt som inspirationskälla innan arbetet kommer i tryck.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Modig
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (972)
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?
2021-04-29 Någon använder mina bilder på sociala medier, vad ska jag göra?
2021-04-29 Får man ge ut en egen lagbok?

Alla besvarade frågor (92043)