Upphör egendom att vara enskild om den används för att investera i giftorättsgods?

2019-07-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min fru har fått pengar i gåva från sina föräldrar som enskild egendom enligt gåvobrev. Vid tidpunkten för gåvan var vi inte gifta utan sambos i en gemensamt förvärvad bostad. Jag själv har fått ett arv i form av pengar nu när vi är gifta som enskild egendom enligt testamente. Både pengarna som min partner fått i gåva under tiden innan vi var gifta och pengarna jag har ärvt när vi är gifta har använts för att amortera av bolånet på vår bostad. Vad gäller vid en skilsmässa, har båda rätt till respektive gåva och arv utanför bodelning? Eller upphör den enskilda egendomen i något av fallen till följd av amortering av bolån på vår gemensamma bostad?Tack på förhand för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om skilsmässa, bodelning och enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer i det följande att redogöra för vad som ska ingå i en bodelning vid t.ex. en skilsmässa samt redogöra för huruvida er enskilda egendom är fortsatt enskild eller ej i och med amorteringarna.

Vad är enskild egendom?

I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är bland annat egendom som en make fått i gåva av annan än den andre maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Egendom kan även vara enskild på grund av arv eller testamente med sådant föreskrift (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Även vad som trätt i stället för sådan egendom är som huvudregel enskild (7 kap. 2 § första stycket p6 ÄktB).

I ert fall gör det således ingen skillnad huruvida ni erhållit pengarna före eller efter ni gifte er. Bådas pengar är som utgångspunkt enskild egendom efter de villkor som finns i gåvobrev och enligt arv.

Sammanblandning av giftorättsgods och enskild egendom

Enskild egendom kan förlora sin karaktär som sådan om den sammanblandats med giftorättsgods. Så skulle kunna ske vid investering genom amortering i fastighet. Det kan åtminstone argumenteras för att de pengar som är er enskilda egendom förlorat sin karaktär då de sammanblandats med ert giftorättsgods (bostaden). I NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar i form av enskild egendom på ett gemensamt konto med redan tidigare insatta medel av makarna. Högsta domstolen beslutade i fallet att pengarna hade förlorat karaktären av enskild egendom genom insättningen på kontot. Ett liknande resonemang är rimligt att föra i ert fall; i samband med att pengarna använts till fastigheten som ni båda lagt in pengar i har den enskilda egendomen förlorat sin karaktär och ni har i regel inte rätt att få ut de pengarna utanför en bodelning.

Rättsläget är dock något oklart och det kan argumenteras åt båda hållen och en bedömning får göras i det enskilda fallet. Enligt min åsikt finns det dock mycket som talar för en sådan sammanblandning att er enskilda egendom förlorat karaktären av enskild och numera ingår i ert giftorättsgods.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (852)
2019-11-30 Måste en jurist vara inkopplad vid bodelning?
2019-11-30 Återkalla ansökan om äktenskapsskillnad?
2019-11-29 Gift utomlands, skilja sig i Sverige?
2019-11-28 Ska ett bostadsköp under betänketiden vid äktenskapsskillnad ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (75348)