FrågaFAMILJERÄTTFaderskap30/09/2018

Upphävande av faderskap

Min man var gift med en kvinna från ett afrikanskt land och fick 2 söner med henne. Den äldre sonen föddes alldeles för tidigt för att kunna vara min mans son, men han var ung och kär och förträngde detta. Då barnen växte upp såg man tydliga likheter mellan den yngre pojken och pappan, medan den äldre inte hade några som helst europeiska drag.

Nu har det uppkommit konflikter mellan den äldre pojken (nu 33 år gammal) och min man och han ville nu låta DNA-testa pojken. Då har pojken ringt sin mor, som nu efter alla år erkänner att pappan till pojken bor kvar i Afrika. Måste DNA-prov tas, eller räcker det med att mamman erkänner? Hur går vi vidare med upphävandet av faderskapet? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldraskap finns i Föräldrabalken (FB).

Faderskapspresumtion

I Sverige har vi en faderskapspresumtion som innebär att den man som är gift med modern vid barnets födelse är pappa till barnet, 1 kap. 1 § FB. Jag har uppfattat det som att er man var gift med mamman när barnet föddes och därför presumeras att er make är pappa till barnet.

Väckande av talan om hävande av faderskap

Man kan däremot bryta denna presumtion genom mål om hävande av faderskap. Enligt 3 kap. 1–2 §§ FB kan enbart pappan och barnet väcka en talan om hävande av faderskap. Vidare ska talan enligt 3 kap. 3 § FB väckas i den ort där barnet har sin hemvist. Om det inte finns någon behörig domstol (tingsrätt där barnet har sin hemvist) ska talan istället väckas vid Stockholms tingsrätt.

Förutsättningar för att faderskapet ska hävas

För att ett faderskap ska kunna hävas måste man göra det sannolikt att man inte är pappa till barnet. Detta görs i enlighet med 1 kap. 2 § FB där det framgår att förutsättningarna för att häva ett faderskap är: (1) det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under den tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnets har avlats av den andre, (2) det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller (3) barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt att makarna haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat.

I ert fall då modern har bekräftat att en annan man är pappa till barnet kan 1 kap. 2 § st. 2 FB aktualiseras, där framgår att om en annan man än mannan i äktenskapet skriftligen bekräftar att han är far till barnet hävs er makes faderskap. Däremot krävs att er make, modern och barnet själv skriftligen godkänner bekräftelsen framför två vittnen. Såklart kan detta vara problematiskt då mannen bor i Afrika, men ni ska i vart fall veta att det är ett alternativ.

Angående DNA-prov

Vid en utredning om hävande av faderskap kan rätten på begäran av någon av parterna i mål om att häva faderskap förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att säkerställa och få ett giltigt prov som varit övervakat, 1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Ett DNA-prov måste således inte tas, om inte varken er make eller barnet yrkar det i rätten. Däremot är DNA-prov ett av de viktigaste bevismedlen vid mål om faderskap.

Vad er make kan göra nu är att väcka talan om hävande av faderskap genom att skicka en stämningsansökan till den relevanta tingsrätten. En blankett för stämningsansökan hittar du här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000