FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder25/07/2019

Ungdomsstraffrabatt och presumtion mot fängelse för unga

Hej. Känner en 18 årig kille som hamnade i slagsmål med en man i ca 30 årsåldern på fyllan. Mannen slog också men denna killen tränar boxning och fick in några rejäla slag. Mannen anmälde honom. Vad är de värsta straffet han kan få om de blir misshandel respektive grov misshandel? Tar man hänsyn till killens låga ålder? tänker på straffrabatt? Finns de någon chans att han klarar sig utan fängelse, tex med fotboja?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).

Maximistraffen för misshandel och grov misshandel är två respektive sex år (3 kap 5–6 § BrB).

Mycket riktigt ska låg ålder – närmare bestämt 20 år eller yngre – beaktas när straffet ska bestämmas, så kallad ungdomsstraffrabatt (29 kap 7 § BrB). Straffrabatten för 18-åringar brukar schablonmässigt sägas vara hälften av vad någon som är 21 år eller äldre fått för straff för samma gärning. Skälen bakom straffrabattssystemet är att unga anses drabbas särskilt hårt av fängelsestraff, och exempelvis löpa högre risk att inte komma in i samhället efter ett längre fängelsestraff.

Tvärtemot vad man kan tro, får man inte nödvändigtvis fängelse bara för att ett brott i förhållande till straffskalan anses värt, låt säga, 10 månaders fängelse. Man kan istället för fängelse, om böter inte anses tillräckligt (om det ens finns i straffskalan för brottet i ett visst givet fall), dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn (27 kap 1 § och 28 kap 1 § BrB). För personer som är 21 år eller äldre, gäller som utgångspunkt att ett brott som anses vara värda minst ett års fängelse ska avtjänas i fängelse, medan brott som anses värda fängelse i mindre än ett år avtjänas genom villkorlig dom eller skyddstillsyn (30 kap 4 § BrB). Även i detta avseende gynnas personer som är yngre än 21 år. Den som är mellan 18 och 20 år ska få fängelse som påföljd endast om det finns särskilda skäl för det, även om brottet anses värt fängelse i mer än ett år (30 kap 5 § 2 st BrB).

Summa summarum finns goda chanser för din bekante att få annan påföljd än fängelse, och han lär tack vare straffrabattssystemet att få en avsevärt mildare påföljd än han fått om han varit äldre.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”