Undvika att särkullbarn får del i andra makens fastighet

Min fru har barn sedan tidigare och vi har ett gemensamt barn. Jag har ärvt en fastighet som är enskild egendom. Jag undrar om jag måste skriva något testamente på fastigheten då jag vill att endast min son ska ärva den om jag går bort före min fru så inte hennes särkullbarn kan ha anspråk på min ärvda fastighet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Även om fastigheten är enskild egendom, och således inte ska ingå i en framtida bodelning mellan dig och din hustru, är det fortfarande din hustru som ärver fastigheten med fri förfoganderätt i det fall du skulle gå bort före henne (se 3 kap. 1 § ÄB). Visserligen har ert gemensamma barn rätt till en större andel av din hustrus kvarlåtenskap än särkullbarnen när din hustru väl går bort (se närmare 3 kap. 2 § ÄB), men den fria förfoganderätten innebär att din hustru till exempel får sälja fastigheten om hon vill. I det fall din hustru väljer att behålla fastigheten, finns det inte heller någon garanti för att ert gemensamma barn verkligen får hela fastigheten på sin arvslott, utan risken finns att fastigheten delas upp i olika andelar mellan samtliga arvingar efter din hustru (jämför 23 kap. 3 § ÄB).

Det ovan nämnda innebär att du bör upprätta ett testamente med innebörden att ert gemensamma barn ska ärva fastigheten, om du vill att hela fastigheten ska tillfalla just din son efter din bortgång. Observera dock att inte ens ett testamente garanterar att din hustru (och hennes särkullbarn) inte får del av fastigheten. Enligt den s.k. basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 stycket ÄB har en efterlevande make nämligen alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken få egendom till ett så stort värde att den, tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom, motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet (vilket motsvarar 177 200 kronor år 2016). Ett testamente är utan verkan i den del det strider mot basbeloppsregeln.

Med vänliga hälsningar

Axel StrandborgRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”