Underhållsskyldighet mellan makar

2018-03-31 i Underhåll
FRÅGA
Jag ska skilja mig men min man vill inte det, så jag ska skicka in en ansökan till tingsrätten om stämning angående äktenskapsskillnad. Problemet är att min man som är Engelsk medborgare har hand om ALLA våra/hans pengar och investeringar/fonder osv. Jag får bara pengar sporadiskt insatta på mitt konto för att röra mig med. Inga äktenskapsförord finns. Är för närvarande arbetslös och alltså helt utan inkomst. Då pengarna av honom anses som sin egen egendom kommer jag inte kunna försörja mig innan bodelningen är klar. Så min fråga är: Hur lång tid efter jag begärt bodelningsförättare av domstolen kommer jag kunna ta del av min lagstadgade del av den?Är han på något sätt enligt lag skyldig att se till att jag får pengar av honom under tiden processen pågår så jag klarar mitt uppehälle?Tacksam för svar Elisabeth
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan om hur lång tid det kommer ta innan den slutliga bodelningen är förrättad kan jag tyvärr inte svara på.

Däremot kan jag bekräfta att din make är skyldig att bidra till din försörjning fram tills dess att skilsmässan har gått igenom. Skyldigheten stadgas i 6 kap. äktenskapsbalken. Bestämmelserna innebär i korthet att makar ska leva med ungefär samma ekonomiska standard. Om en make har mer pengar än den andre ska denne alltså som utgångspunkt skjuta till en del för att denne ska kunna ta del av välståndet. Din mans skyldighet att bidra till din försörjning gäller hela vägen fram till skilsmässan. Under förutsättning att ni inte bor ihop finns en uttrycklig bestämmelse (6 kap. 6 § äktenskapsbalken) om att din make ska betala just underhållsbidrag till dig. Även om ni bor ihop har han dock en skyldighet att bidra till din försörjning.

Om ni inte bor ihop och din make vägrar betala ut underhållsbidraget kan du väcka talan inför domstol och där yrka på underhållsbidrag (6 kap. 9 § äktenskapsbalken).


Med vänliga hälsningar,

Gustav Daun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97445)