Underhållsskyldighet under bestående äktenskap

2019-02-03 i Underhåll
FRÅGA
HejVi har varit gifta i 25 år. Har äktenskapsförord sedan före giftermålet och har inte haft gemensam ekonomi. Nu ska maken in på ett (tillfälligt?) särskilt boende. Har jag försörjningsskyldighet gentemot honom? Ska jag dela kostnaderna för detta med honom?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår av din fråga att du är gift, samt att du i samband med ändrade boendeförhållanden mellan dig och din make har du har stött på funderingar rörande rörande underhållsbidrag. Av din fråga framgår det inte om du och din man har flyttat ifrån varandra på grund av äktenskapsskillnad eller på grund av annan omständighet. Jag kommer därför utgå från att ni inte flyttat isär på grund av äktenskapsskillnad. Tillämplig lag är äktenskapsbalken (ÄktB).

Underhållsskyldighet under bestående äktenskap:

Enligt 6 kap. 1 § ÄktB ska makar "var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses". Grunden för en underhållsskyldighet mellan dem som är gifta med varandra är tanken att makarna bör leva på samma ekonomiska standard. Skyldigheten ses som en påbyggnad på de allmänna anvisningarna i 1 kap att makar skall samarbeta för vård av hem och barn. Som ett led i detta regleras i 6 kap. 2 § ÄktB att om en make inte har tillräckligt med pengar för att kunna bidra ekonomiskt, måste den andra maken skjuta till de pengar som behövs.

Av 6 kap 6 § ÄktB framgår att om makarna inte varaktigt bor tillsammans, skall den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken. Den här bestämmelsen gäller främst när makar flyttar ifrån varandra därför att de planerar att skilja sig, men det är inte uteslutet att den kan användas även i andra fall. Att en av makarna numera bor på ett särskilt boende betyder dock inte nödvändigtvis att makarna inte längre "bor ihop". Det är upp till dem att avgöra om de fortfarande bor ihop eller inte.

I vilket fall som helst finns det en försörjningsskyldighet. Om den ena maken vägrar att hjälpa den andra maken ekonomiskt, kan tingsrätten bestämma att maken ska betala underhållsbidrag, 6 kap. 5 § ÄktB.

Möjlighet att reglera genom avtal:

Som jag redogjort för ovan är en viktig utgångspunkt i frågan är att en make har underhållsplikt mot den andra maken under äktenskapet. Omfattningen av skyldigheten att betala underhållsbidrag kan regleras genom avtal, när frågan aktualiseras. Avtal är alltså en möjlighet.

Sammanfattningsvis

Du har en underhållsskyldighet mot din make under äktenskapet, det faktum att han bor på ett särskilt boende påverkat inte det. Ni kan möjligen reglera hur ni vill att det genom ett avtal, viktigt att tillägga är att 6 kap. ÄktB om underhållsskyldighet mellan makar är tvingande.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen

Sofie Falk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97445)