Underhållsplikten - hur påverkas den av umgänge med barnet?

2017-05-12 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag har ensam vårdnad om min son. Jag skulle vilja fråga om mamman har rätt att kräva att under de 4 veckorna hon fick umgänge med sonen att jag betalar barnbidrag och underhållsbidrag för barnet ? . Hon arbetar inte men jag får underhållsbidrag från försäkringskassan och barnbidrag också. Jag undrar om hon kan kräva det enligt lagen eller hittar hon på det? Hon tycker att med tanke på barnet är hemma hos henne under en 4 veckors period under sommaren jag måste lämna tillbaka båda bidrag. Jag vet att det handlar om en moralisk fråga men jag undrar vad säger lagen om det . Jag vill inte gå emot lagen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om föräldrars underhållsplikt gentemot sina barn och om rätten att få ut barnbidrag finns i föräldrabalken (FB) och socialförsäkringsbalken (SFB). Jag kommer först redogöra för vårdnadshavares och föräldrars skyldigheter gentemot varandra och sina barn och sen kommer jag förklara vad det betyder för dig i ditt fall.

Underhållsskyldighet

Ett barns föräldrar svara för underhåll åt barnet efter vad som kan anses vara skäligt baserat på barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (FB 7 kap. 1 §). I första hand gäller detta barnens grundläggande behov av saker som mat, boende, kläder, särskilda behov av vård mm. En förälder kan fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet varaktigt bor med den andra föräldern (FB 7 kap. 2 §).

Om en underhållsskyldig förälder inte betalar underhållsbidrag kan föräldern som tar hand om barnet istället få underhållsstöd från Försäkringskassan. Föräldern som egentligen ska betala underhållsbidraget kan i sin tur blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan (FB 7 kap. 2a §).

Om en förälder som ska betala underhållsbidrag har barnet hos sig under minst 5 hela dygn eller 6 hela dygn under en månad får föräldern göra ett avdrag från sin bidragsskyldighet med 1/40 per dygn av bidraget som normalt skulle betalas ut under den månaden (FB 7 kap. 4 §). På motsvarande sätt kan underhållsbidraget från Försäkringskassan minska om den underhållsskyldiga föräldern har umgänge med barnet under en viss tid. Detta innebär också att den bidragsskyldiga föräldern kan tillgodoräkna sig ett belopp när dennes återbetalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan bestäms (SFB 19 kap. 22 § och 18 kap. 29 §).

Vem får barnbidraget?

Om en förälder har ensam vårdnad om ett barn får den föräldern hela barnbidraget (SFB 16 kap. 4 §). Utbetalning av barnbidraget kan göras till den andra föräldern eller en annan person finns (SFB 16 kap. 8 §). Detta är dock ett undantagsfall och blir aktuellt om den som har rätt att ta emot barnbidrag missbrukar det och inte använder det till förmån för barnet.

Sammanfattning

Eftersom du har vårdnaden och sonen bor stadigvarande hos dig är det du som har rätt att få barnbidraget utbetalat och det är dessutom barnets mamma som är underhållsskyldig gentemot dig. Då hon inte betalar och du får underhållsstöd från Försäkringskassan är mamman istället återbetalningsskyldig gentemot Försäkringskassan för det belopp som dom betalar ut till dig. Under tiden som sonen bor hos henne blir det någon form av omvänd underhållsskyldighet, utan hon förblir den underhållsskyldiga föräldern och du har fortsatt rätt att få barnbidraget.

Däremot kan hon ha rätt att tillgodoräkna sig 1/40 del av det vanliga underhållet per dag under månaden som sonen är hos henne, vilket i realiteten bara betyder att hon är skyldig dig ett mindre belopp än övriga månader. När Försäkringskassan bestämmer hur stort underhållsstöd de betalar ut och hur stort belopp de kan kräva tillbaka fån barnens mamma kan detta påverka. Det gäller dock bara din rätt gentemot Försäkringskassan och sonens mammas rätt och skyldighet gentemot Försäkringskassan. Alltså är det inte du som blir skyldig att ersätta henne på något sätt.

Det är dock bra att tänka på att du och mamman har underhållsskyldighet gentemot barnet och hur stort ansvar var och en av er har beror på era respektive ekonomiska situationer. Skulle mamman ha stora svårigheter att tillgodose sonens grundläggande behov under tiden han är hos henne på grund av ekonomiska svårigheter kvarstår ditt ansvar för att sonen får sina behov tillgodosedda.

Att göra

Om det är svårt att komma överens om vem som är skyldig vad när det gäller underhåll går det alltid att vända sig till Försäkringskassan. På deras hemsida finns hjälpmedel för att beräkna underhållsskyldighet och man kan även boka ett webbmöte och fråga dom om till exempel hur månaden då mamman har umgänge med sonen ska hanteras i praktiken.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94255)