Underhåll till make vid äktenskapsskillnad

2014-04-29 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag undrar för min mors skull vad hon kan få ut vid en skilsmässa. Dom har varit gifta i 16 år och tillsammans 25 år. Mannen har ett hus som av ett äktenskapsförord är bara hans. Nyligen har han ärvt flera miljoner som enskild egendom. Dom har även flera bilar. Min mor har ingenting och inga pengar. Kan det verkligen stämma att hon inte får någonting vid en skilsmässa. Med vänlig hälsning, anna
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vid äktenskapsskillnad ska som huvudregel varje make svara för sin försörjning, enligt 6 kap. 7§ Äktenskapsbalken (här). 

Det finns dock möjlighet för en make att få underhåll av den andre antingen under en övergångstid eller under långvarig tid om denne har behov av detta, enligt 6 kap. 7§ 2-3 stycket. I första hand bör din mor kunna få underhåll under en övergångstid för att t.ex. genomgå en yrkesutbildning (om sådan uteblivit pga. äktenskapet) eller förbättra inkomsterna för att få möjlighet att skaffa sig ekonomisk självständighet och klara av omställningsperioden.

Om det rör sig om mer långvariga problem med självförsörjning efter ett långvarit äktenskap (som det ju här är frågan om) eller om det finns synnerliga skäl, kan din mor ha möjlighet att få ett långtvarit underhållsbidrag. Grund för detta föreligger bl.a. om den ena maken har ägnat all tid åt att ta hand om barn och hushåll, och därför får svårt att komma ut i förvärvslivet. Ålder och sjukdom kan också spela in. Detta är dock en bestämmelse som tillämpas strikt.

I vissa fall är det möjligt att jämka ett äktenskapsförord om det är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, 12 kap. 3§ Äktenskapsbalken. Även detta är en möjlighet som tillämpas (ytterst) restriktivt. Enligt propositionen till lagrummet nämns som exempel på "oskälighet" skulle kunna vara att egendom i större omfattning har gjorts till enskild som har bidragit till en påtaglig snedfördelning och detta skulle leda till att en make efter ett långvarigt äktenskap skulle riskera att stå ”helt eller nästan helt utan egendom” efter bodelningen. Hur stora skillnader som kan tolereras måste bero på makarnas ekonomiska situation.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar! 

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97441)