Underhåll efter upplöst äktenskap

2016-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
skild i sverige från fillipinska sedan 8år,jag har inte varit där sedan 2007.& hon har inte varit i sverige sedan 2006.gifte oss borgerligt i fillipinerna,nu hör hon av sig och vill ha pengar.hur ska jag avsluta detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är att efter äktenskapsskillnad, alltså efter skilsmässan, svarar varje make själv för sin försörjning, 6 kap. 7 § 1 st. äktenskapsbalken (ÄktB), se här. Efter att ett äktenskap har tagit slut har man alltså vanligen ingen skyldighet att bidra till försörjning av sin ex. make. Från denna huvudregel finns några få undantag. Den första är ifall den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångsperiod efter det att äktenskapet upplösts, i sådana fall kan den maken ha rätt till underhåll av den andra maken utefter vad som är skäligt, 6 kap. 7 § 2 st. ÄktB, se här. Det andra undantaget kan vara ifall den ena maken har svårt att försörja sig efter ett långvarigt äktenskap, till exempel om den ena maken varit hemmavarande medan den andra arbetat, 6 kap. 7 § 3 st. ÄktB, se här. För att i en sådan situation ha rätt till underhåll från sin ex. make krävs dock att det föreligger synnerliga skäl varpå regeln tillämpas mycket restriktivt. Dessa undantagsregler torde inte vara tillämpliga i din situation med tanke på att så lång tid förflutit sedan äktenskapet upplöstes. Min bedömning är således att du inte är skyldig att utge några pengar till din tidigare maka.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1051)
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?
2021-05-26 Jämkning vid bodelning

Alla besvarade frågor (93111)