Underårigas möjlighet till att avstå från arv 3:9 Ärvdabalken

2015-03-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Kan min exmans änka stoppa arvskiftet fram till att mina minderåriga barn är myndiga? Min son, yngst, blir 18 i maj 2018.Med vänlig hälsningUndrande mamma
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt ärvdabalken 3:1 gäller att efterlevande make ärver i första hand. I detta sammanhang är dina barn särkullsbarn i förhållande till den efterlevande maken vilket innebär att de kan få ut sitt arv före din exmans änka. När det gäller minderåriga barn så är utgångspunkten att de inte, i motsats till myndiga personer, har valet att avstå från sitt arv till förmån till änkan (3:9 ärvdabalken). I 15:6 föräldrabalken stadgas att endast om en överförmyndare samtycker till det får minderåriga avstå från arvet enligt 3:9 ärvdabalken. Din exmans änka kommer alltså inte att stätta stopp för dina barns möjlighet till arv. Däremot kommer hon alltid, enligt den s k basbeloppsregeln i 3:1 ärvdabalken, ha rätt att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp från sin mans kvarlåtenskap. Ett basbelopp är i år 44 500 kr.

Linn Kanter Pergament
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1069)
2020-07-31 Vilken rätt har min makes tidigare barn att få arv?
2020-07-31 Har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott?
2020-07-30 delar min mans barn och vårt gemensamma barn på mitt arv?
2020-07-27 Ärver särkullbarnen före den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (82616)