Undanta viss egendom från bodelning

2018-10-03 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag undrar om och i så fall hur rena tävlingsfordon kan undantas i en bodelning? Kan de skrivas som enskild egendom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta om ett tävlingsfordon kan undantas i en bodelning, till exempel genom att skrivas som enskild egendom. Jag utgår i mitt svar från att det inte ännu aktualiserats någon bodelning (alltså att äktenskapet som föregår bodelningen ej är upplöst).

Vad säger lagen?

Den för din fråga relevanta lagstiftningen finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I 9:1 ÄktB kan man utläsa att makarnas egendom ska fördelas mellan dem i händelse av att äktenskapet skulle upplösas genom till exempel äktenskapsskillnad. Den egendom som ska ingå i bodelningen är enligt 10:1 ÄktB makarnas giftorättsgods.

Eftersom att utgångspunkten vid bodelning är att makarnas egendom ska likadelas är utgångspunkten även att all egendom räknas till giftorättsgodset såvida den inte av någon anledning är enskild egendom (7:1 ÄktB). I 7:2 ÄktB räknas de omständigheter under vilken egendom kan göras till enskild egendom upp. Till exempel kan det i ett äktenskapsförord regleras att viss egendom ska vara enskild egendom. Man kan även ha fått viss egendom i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Ett annat alternativ är att man erhållit viss egendom genom testamente med samma villkor som ovan.

Bedömningen i ditt fall

Jag utgår från att du inte tagit emot detta tävlingsfordon genom gåva eller testamente med något förbehåll om att det skulle vara din enskilda egendom. Den smidigaste lösningen för dig blir alltså att i ett äktenskapsförord skriva in att tävlingsfordonet ska vara din enskilda egendom. Hur ett äktenskapsförord upprättas regleras i 7:3 ÄktB. Sammanfattningsvis kan sägas att tre krav ska vara uppfyllda för att ett sådant ska vara giltigt.

Det ska vara i skriven form (muntliga äktenskapsförord är alltså omöjliga).Äktenskapsförordet ska vara undertecknat av makarna (eller de blivande makarna).Det ska skickas in till skatteverket för registrering.

Som du ser behöver äktenskapsförordet inte göras innan äktenskapet ingåtts, utan det går lika bra att upprätta ett äktenskapsförord efter ett äktenskaps ingående.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2112)
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?
2019-03-15 Efterlevande makes rätt att skippa bodelning

Alla besvarade frågor (66943)