Undanta gåvor vid bodelning

2019-07-04 i Bodelning
FRÅGA
Ska saker jag fått utav vänner ska drt också ingå som lösöre vid en bodelning bara för att drt finns i huset vid boupptäckning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att detta avser en bodelning i samband med äktenskapsskillnad och detta regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad ska ingå i bodelningen?

När en bodelning görs i samband med äktenskapsskillnad så ska allt som är giftorättsgods ingå, (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods utgörs av allt som ni äger i den mån som detta inte genom föreskrift eller äktenskapsförord ska vara eran enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Även dina presenter är giftorättsgods om du inte fått dessa med en föreskrift om att de ska vara din enskilda.

Vad får du lov att ta undan från bodelningen?

Du får lov att ta undan gåvor från bodelningen även om dessa är giftorättsgods (10 kap. 2 § ÄktB). Detta får du göra under förutsättning att det varit en gåva till dig personligen och du får även enbart undanta gåvor i "skälig omfattning". Vad skälig omfattning innebär framgår inte av lagtexten men i förarbetena till ÄktB framgår det att man behöver se till båda makarnas ekonomiska förhållanden och även vad det är som en make önskar att ta undan från bodelningen.

Sammanfattning

De presenter som du har fått är giftorättsgods om du inte har fått dem med föreskriften om att de ska vara din enskilda egendom. Du har rätt att ta undan personliga presenter i skälig omfattning och om de presenter inte står i större missförhållande till er ekonomiska situation så ser jag goda möjligheter till att du ska kunna ta undan dessa från bodelningen.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2377)
2019-12-11 Är jag ansvarig för min makes skulder? Och vad händer med skulder som uppkommer efter ansökan om skilsmässa?
2019-12-10 Avvisat bodelningsavtal
2019-12-10 Vad händer med sparkontot i min mans namn om vi skiljer oss?
2019-12-08 Kan man dra ekonomiska fördelar av en förhastad bodelning vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (75562)