undanröjande av skyddstillsyn, vad kan hända?

2020-10-18 i Påföljder
FRÅGA
Hej, för drygt ett år sedan gjorde jag under en psykos mej skyldig till grovt rattfylleri. Domen blev 2 månaders fängelse omvandlat till 28 dagars 12 stegs vård samt 12 månaders eftervård i form av i princip AA möte en gång /månad. Jag har drygt 30 mil till dessa möten, coronan gjorde att dessa ställdes in tillsvidare, jag har dock hela tiden haft och skött min kontakt med frivården. I april förändrades min hälsa avsevärt, jag är bipolär typ 1 och medicinerar men bland annat litium, jag fick ett allvarligt skov, min aptit försvann, sover 2-3 timmar /natt till och från är jag mycket förvirrad. När vårdhemmet(Alefors stiftelsen) återupptog eftervården i juli medgav min hälsa och dess symtom som styrkts av specialistläkare inom vuxen psykiatri att det skulle vara helt orimligt att förvänta att jag skulle kunna ta mej dit och delta. Då startade hot och krav på medicinlista vilken de ej har rätt till. Det har gått prestige i hela ärendet och trots att jag tagit alla prover via remiss helt rena, kastas jag av så kallad princip ut ur behandlingsprogrammet då jag inte har för avsikt att fullfölja eftervården. Jag har via telefon förklarat för nämnden min situation, de tog ingen hänsyn till min sjukdom eller rådande hälsa trotts intyg från specialist läkare. Nu skall mitt ärende upp i tingsrätten igen, jag har deltagit i de 28 dagarnas terapi och fullföljt halva eftervården. Jag har varit helt sjukskriven sedan 27/4. Har ni någon aning om eventuella fortsatta påföljder? Nykter ett år
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du tidigare har dömts till någon typ av skyddstillsyn med behandlingsplan för grovt rattfylleri, att du följt planen till viss del men på grund av personliga omständigheter kring din sjukdom och på grund av Covid-19 inte kunnat fullt fullfölja din behandlingsplan. Nu har då Övervakningsnämnden utrett ärendet och överlämnat till åklagare att väcka talan i tingsrätten angående undanröjande av din tidigare påföljd. Nu undrar du vad tingsrätten kan utdöma.

Undanröjande av tidigare påföljd

Om Övervakningsnämnden finner att man inte sköter en tidigare utdömd påföljd för ett brott, exempelvis en skyddstillsyn med behandlingsplan, kan Övervakningsnämnden börja med att besluta om en föreskrift om att begränsa exempelvis vistelseort, arbete, ge viss läkarvård och liknande. Övervakningsnämnden kan även besluta om varning. Slutligen kan de på yrkande av åklagaren begära att den tidigare påföljden undanröjd hos tingsrätten och istället döma ut en annan påföljd (28 kap. 8§ brottsbalken). Då ska domstolen göra en bedömning utifrån underlaget från Övervakningsnämnden samt den tidigare domen. De kommer även höra dig och du kommer få en offentlig försvarare för processen. Du kan då berätta omständigheterna kring vad som har hänt, vilka delar du har genomfört och varför du inte genomfört hela. Du kan även begära att det hålls en muntlig förhandling. Om det är så att det är omständigheter utanför din kontroll som gjort att du har avvikit enligt Övervakningsnämnden, kan tingsrätten beakta detta och endast lämna en varning och låta dig få möjlighet att fullfölja den tidigare påföljden.

Tingsrätten kan också komma att undanröja beslutet och döma ut annan påföljd. Vid denna bedömning ska tingsrätten ta hänsyn till hur mycket du redan fullföljt. Om tingsrätten finner att skyddstillsynen ska undanröjas är det sannolikt att du skulle få ett kortare fängelsestraff istället (28 kap. 9§ brottsbalken). Det kan bli 2 månader som din dom sa, men sannolikt kortare då du redan har fullföljd en del av ditt program.

I ditt fall

Det är svårt för mig att göra en mer specifik bedömning då det är tingsrätten som gör denna bedömning i varje enskilt fall. De beaktar din situation och vad som ligger till grund för avvikandet, och hur mycket av programmet du redan genomfört. Det är inte osannolikt att tingsrätten beaktar detta och endast ger dig en varning, speciellt om dina avvikelser dessutom beror på yttre omständigheter. Men jag kan inte säga detta med någon säkerhet. Alternativet är att du får ett kortare fängelsestraff enligt ovan. Du kan prata med din offentliga försvarare i ärendet som kan vägleda dig bättre i din specifika situation.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Om jag har tolkat din fråga eller situation fel, är du välkommen att återkomma till oss så vi kan ge ett bättre svar!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1514)
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?
2021-05-07 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (92106)