Umgängesresor - hur ska de lösas?

2017-04-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Jag bor i Skåne och min dotters pappa bor i Sthlm, alltså ca 60 mil bort. Vad säger lagen om min skyldighet som boendeförälder att vara behjälplig vid dessa resor? Min advokat menar att lagen säger att jag ska stå för 1/3 av dotterns resor. Stämmer detta? Hur kan en rimlig lösning för överlämning isåfall ske? Jag försöker få igenom att jag överlämnar på halva vägen, i Nässjö, vilket pappan vägrar. Han vill att jag lämnar i Stockholm, men det är väldigt påfrestande för mig både ekonomiskt och på annat sätt att göra en så lång resa. Det leder till att min förmåga att sköta mitt jobb t ex blir negativt påverkad. Jag behöver råd angående detta. **Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Vad som allmänt gäller är följande:
Umgängesresor regleras i Föräldrabalkens 6 kap 15b § som föreskriver att boendeföräldern ska ta del i kostnaderna vid umgängesresor efter vad som är skäligt med hänsyn till båda föräldrarnas förmåga och övriga omständigheter. Fördelningen av resekostnaderna bygger alltså på en skälighetsbedömning. En förälder som saknar ekonomisk förmåga att bidra till dessa kostnader är inte skyldig att göra det.

Som utgångspunkt gäller att det är föräldern som flyttar till annan ort som i första hand ska svara för dessa kostnader. Det kan samtidigt finnas anledning att reglera kostnadsansvaret på så sätt att även boendeföräldern bidrar. Hänsyn bör tas till om fördelningen av kostnaderna för umgänge är avgörande för möjligheten för barnet att upprätthålla god relation till föräldern barnet inte bor tillsammans. Båda föräldrarna har vidare ett ansvar för att barnet ska kunna umgås med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med enligt Föräldrabalken 6 kap 15 § 2 st.

Om en förälder flyttar långt bort utan godtagbar anledning kan det utgöra en omständighet som talar för att denna förälder ska bidra mer än den andre. Det förutsätts i princip att det rör sig om kostnader som är av någon betydelse för att ett delat kostnadsansvar ska komma i fråga.

I ditt fall då det är ca 60 mil mellan er, har boendeföräldern en skyldighet att ta del i resekostnaderna. Det är nämligen så att i allmänhet är boendeföräldern skyldig att bidra till resekostnaderna när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort, en riktpunkt är att avståndet överstiger 10 mil. Hur stor denna kostnadsdel blir för dig är din advokat lämpligare att bedöma. I rättsfallet RH 1999:30 utgick domstolen från 6 kap 15 b § Föräldrabalken vid frågan om vårdnadshavare var skyldig att skjutsa barnet till den andra föräldern vid umgänge. I detta fall underskred dock avståndet mellan bostadsorterna 10 mil varför ingen skyldighet att bidra till kostnaderna genom att svara för resorna ansågs föreligga.

Personen som ska resa förväntas att använda det billigaste färdmedlet med allmänna kommunikationer, men i vissa fall anses dock bil vara det bästa alternativet. Vid bedömning av vilket färdmedel som är lämpligast ska hänsyn tas till restiden och den tid som barnet har på sig att umgås med föräldern. Rör det sig om ett yngre barn som verkar vara fallet i ditt fall kan ena föräldern tvingas resa tillsammans med barnet. Om övernattning kan bli aktuellt pga resan måste det också beaktas när resekostnaden ska bestämmas. Vad gäller frågan om hur transporten ska ske, var lämnandet ska ske etc råder jag er till att försöka komma överens om själva. Skulle inte detta fungera kan ni använda er av samarbetssamtal eller advokat. Om ni inte lyckas träffa avtal om detta på egen hand kan domstol tvingas att avgöra i frågan.

Hoppas mitt svar var till hjälp.
Med vänlig hälsning

Mimmi Orrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94568)