Umgängesrätten mellan barn och deras släkt

2021-08-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Min sambo har blivit osams med några i hennes familj (mamma, syster och bror).För vi har blockerat deras nummer, o vi har sagt att vi inte vill att dom ska träffa våra barn, men dom säger att dom har rätt till det.Jag undrar då om vi som föräldrar har rätt att neka dom umgänge med våra barn?Vem har rätt till vad?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Föräldrabalken (FB).

Umgängesrätten

Umgängesrätten är en rättighet som tillfaller barnet, det innebär att barnet har rätt till umgänge och inte tvärtom. Det innebär att mor och farföräldrar eller någon annan som står barnet särskilt nära inte har någon umgängesrätt tillskriven till sig. Barnets föräldrar har ett särskilt ansvar för att barnets behov av umgänge med andra som står barnet särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses (6 kap 15 § 3 st FB). Med andra som står barnet särskilt nära så menas bland annat mor och farföräldrar och även övrig släkt kan omfattas under förutsättningen att relationerna är tillräckligt nära. Syftet med bestämmelsen är att tillgodose ett barns behov att få umgås med närstående utöver föräldrarna.

Principen om barnets bästa

Det är alltid barnets bästa som är utgångspunkten vid alla situationer som rör barn, barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om bland annat vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2 a § 1 st FB). Därmed, om det är barnets bästa att ha umgänge med släkt så ska detta behov tillgodoses av dess föräldrar, för att avgöra vad som är barnets bästa görs en bedömning i varje enskilt fall.

Om ni som föräldrar motsätter en relation mellan ert barn och din sambos släkt så kan rätten på talan av socialnämnden besluta om sådant umgänge. Släkten till din sambo kan därmed få saken prövad i domstol, de har dock inte rätt att föra talan själva utan måste informera socialtjänsten som därefter avgör om de ska föra talan åt ditt barns vägnar (6 kap 15 a § 2 st FB). Socialnämnden gör en bedömning om de ska väcka en sådan talan och beaktar då barnets behov av umgänge med släkten samt en avvägning mellan de nackdelar som processen kan medföra. Detta är en svår avvägningsprocess och endast i sällsynta fall så har en sådan talan förts.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3662)
2021-10-22 Få aska från utlandet för att sprida ut i Sverige
2021-10-21 Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken
2021-10-19 Ska en förvaltare ha kontakt med anhöriga?
2021-10-19 Måste man försörja sin make efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (96515)