Umgängesrätt som förälder

2019-03-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min dotter bor i fosterfamilj men dem har fått vårdnaden om henne sen några år tillbaka. Och nu tillåter dem inte mig som mamma att varken prata eller träffa henne mera. Vad har hon för rätt att träffa mig? Hur gör vi om vi vill träffas mera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om umgänge mellan barn och förälder finns i 6 kapitlet Föräldrabalken (FB.)

Enligt 6 kapitlet 15 § i FB (här) ska barn ha rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Barnets vårdnadshavare, som i detta fall är familjehemsföräldrarna, har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med sin eller sina föräldrar tillgodoses så långt det är möjligt.

Som utgångspunkt brukar man anse att det är bra för ett barn att ha kontakt med sina föräldrar. När man avgör om ett umgänge bör äga rum tittar man främst på barnets behov och intresse. Detta betyder att det inte finns en skyldighet för barnet att umgås med en förälder om barnet inte vill det och inte heller någon absolut rättighet för dig som förälder att umgås med ditt barn, om detta av någon anledning skulle anses vara emot ditt barns intresse eller behov. Det framgår inte av frågan hur gammal din dotter är, men generellt gäller att ju äldre och mer moget ett barn blir, desto större rätt har barnet att själv välja hur umgänget ska se ut.

Det första jag skulle råda dig att göra är att prata med din dotters fosterfamilj eller socialtjänsten för att försöka komma fram till en gemensam lösning som fungerar för alla inblandade. Du kan även enligt 6 kapitlet 15 a § i FB (här) väcka talan i domstol om umgänge med din dotter. Detta kan vara en möjlighet om du tycker att det är felaktigt att du inte får umgås med din dotter. I prövningen så kommer domstolen att ta hänsyn till det som jag nämnt ovan, nämligen vad som är bäst för din dotter och, beroende på hennes ålder och mognadsnivå, vad hon tycker i frågan.

Jag hoppas att detta svar var till hjälp för dig och du är varmt välkommen att höra av dig igen om du har några fler funderingar!

Vänligen,

Emmy Rosendahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3321)
2019-05-19 Bär makar ett delat ansvar för varandras skulder?
2019-05-18 Enskild vårdnadshavare och den andre vill inte medverka
2019-05-11 Vad innebär gemensam vårdad?
2019-05-11 Gäller utländsk dom om faderskap i Sverige?

Alla besvarade frågor (69223)