FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/11/2017

Umgängesrätt och ansvar för resekostnader

Hej,

Jag har vårdnaden sedan 3 år tillbaka om min son som är 11 år. Fadern har umgängesrätt varannan helg. Nu har det blivit så att faderns bil har blivit stulen och därav svårt att hämta och lämna sonen på hans helger. Jag har de senaste gångerna skjutsat sonen till hans pappa (lämnat fredag och hämtat söndag). Sonen har umgänge med sin pappa från fredag efter skola till måndag morgon. Till saken hör att fadern förlorat och har dålig ekonomi. Vad gäller? Ska jag som boendeförälder och vårdnadshavare skjutsa min son nu eller kräva att han tar en hyrbil (ca 1000 kr/helg). fadern hade ju en bensinkostand innan ju..?! Vem har ansvaret att se till att umgänge sker?

En annan fråga, fadern hallucinerar, ser saker som inte finns. De senaste två ggr som jag hämtat sonen har han brutit ihop av oro för sin pappa. Jag har försökt prata med hans pappa att om att sonen inte är hans kompis och bör undvika vissa diskussionsämnen. Men han vill inte lyssna på det örat och slår bakut. Det sonen berättade för mig skrämmer mig och jag tror han lider av schizofreni. Fadern är nu rädd att jag ska utnyttja detta mot honom. I min drömvärld hade vi haft varannan vecka och haft en god relation där vi kunde samarbeta, men det har inte hänt på 10 år. Om jag vill ändra umgängesrätten, måste jag stämma honom eller kan jag iom att jag har vårdnaden ändra umgänget ändå? Eller ska jag i första hand vända mig till familjerätten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om umgänge finns i föräldrabalkens (FB) 6 kap.

Enligt FB 6 kap. 15 § har barnet rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske antingen genom direkt kontakt eller via exempelvis telefonsamtal. Enligt paragrafens andra stycke har föräldrarna ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor med.

Enligt FB 6 kap. 15 b § ska den förälder som barnet bor med (du) ta del i de kostnader för resor som uppstår i samband med att din son ska träffa sin far. Det ska ske med hänsyn till vad som är skäligt utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Det primära ansvaret för kostnaderna ligger på den förälder som inte bor tillsammans med barnet, i detta fall din fars son. Men en förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det.

I FB 6 kap. 17 a § står det att föräldrar enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen kan få hjälp att träffa avtal om exempelvis umgänge. Enligt socialtjänstlagen kan föräldrarna även få hjälp genom samarbetssamtal att nå enighet om umgängesfrågor.

Det är barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (FB 6 kap. 2 a §). Risken för att barnet far illa bedöms särskilt. Hänsyn ska även tas till din sons vilja utifrån hans ålder och mognad.

Har ni svårt att komma överens eller behöver hjälp med utformningen av avtalet kan ni alltså kontakta socialnämnden i kommunen för hjälp.

Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000