Umgängesrätt för morföräldrar

2015-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, jag har en dotter på30 år, hon fick ensam vårdnad om barnet, då 3 mån. Jag som mormor till barnet, har tagit mest hand om barnet, varit vid min dotters sida, " bott" med min dotter och barnbarn å nu sista månaderna, jag har haft mitt barnbarn från Måndag -Lördag min dotter är oansvarig och pappan då oansvarig har inte haft dottern nu snart 3 år något detta år, jag har gjort orosanmälan till soc. Då de har varit mycket bråk med min dotters nya 3 män, redan, och pappan nu bara fått ta med sej barnen 3,5 timmars enkel väg haft barnet från Fredag-Måndag mycket orolig är jag övermått barnbarn då de har varit allvarliga bråk å hennes pojkvänner å även pappan använder anabola och alla dessa preparat, farliga droger, gjorde anmälan nr 1 14/8 gjort tilläggsanmälan allt som allt 3 ggr, vad har jag som tagit hand om mitt barnbarn mest av båda föräldrarna, för rättigheter och vad kan jag göra för mitt barnbarn? I nu läget är min dotter mycket hatisk mot mej och hennes x make samt min syster som är dagmamma, och nu i 2 veckors tid ej fått träffa mitt barnbarn alls, mitt barnbarn är i Oktober 3 år älskar mej högt kallar mej ofta för mamma är mycket orolig för henne, jag har blivit hotad av dom båda, min dotter har sms vi har polisanmält dej till soc å psyket, vilket inte skrämmer mej, men att helt klart är min dotter kapabel till att gå in i mitt hem å knuffa mej så jag ramlar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!

Jag beklagar den tråkiga situationen som uppstått. Som jag tolkar det undrar du främst vilken rätt du som mormor har till att få umgås med ditt barnbarn. Till att börja med ska det då sägas att det är barnets vårdnadshavare som generellt bestämmer vem barnet ska umgås med. Detta enligt föräldrabalken (FB) 6:11. Du skriver att din dotter har ensam vårdnad, och således är det hon som bestämmer över barnet. Vårdnadshavaren har dock en skyldighet att se till att barnet ges möjlighet att umgås med andra personer som står barnet särskilt nära, detta enligt FB 6:15. I denna kategori ingår du som mormor. Du har således en lagstadgad rätt att få möjlighet att träffa ditt barnbarn. Du kan dock inte själv gå till domstol och kräva denna rätt om din dotter alltjämt vägrar, utan en sådan talan får endast föras av socialnämnden enligt FB 6:15 a. Jag rekommenderar dig därmed att kontakta socialnämnden för att förklara situationen ifråga.

Sedan vill jag bara påminna dig om att ingen ska behöva tåla att bli utsatt för hot eller våld. Liknande händelser bör alltid polisanmälas.

Hoppas att din situation löser sig.

MVH

Anton Peterzén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll