Umgängesrätt för mor- och farföräldrar

2017-08-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Är en man på 53 år som har blivit nekad att få träffa mitt barnbarn eftersom mamman tycker jag är rasist vilket jag INTE är och jag är äcklig för jag har skägg.Jag lider så fruktansvärt av detta eftersom mina barn och barnbarn betyder allt för mig och jag älskar dem mer än livet.Jag kan inte sova och är osocial arg ledsen och funderar på om jag kan göra något åt detta. Mamman vet hur mycket mina barnbarn betyder för mig och nekar mig för att straffa mig med detta och det är hennes vapen mot mig.Jag orkar snart inte längre.Mvh"Äckliga rasisten"
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det första vi kan konstatera är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap 2 a § första stycket föräldrabalken(FB).

Dessvärre finns det ingen lagstadgad rätt för mor- och farföräldrar att ha umgängesrätt till sitt barnbarn. Enligt 6 kap 15 a § andra stycket FB så får socialnämnden föra talan om att rätten ska besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än föräldern. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära.

Jag reagerar dock på det du skriver att mamman anser om dig, är det så att hon endast tycker så eller även utpekar dig som så för andra? Det du beskriver att mamman anser om dig kan eventuellt röra sig om förtal. Förtal föreligger då en person inför annan utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, enligt 5 kap. 1§ 1 stycket Brottsbalken. Huruvida det föreligger förtal kan jag däremot inte svara på endast utifrån detta.

Som slutsats så råder jag dig att kontakta socialnämnden för att se om de vill föra en talan för din rätt till umgänge!

Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94588)