Umgängesrätt för far- och morföräldrar

2015-11-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Kan man anmäla till socialen om man inte får träffa sina barnbarn
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Bestämmelser kring barns umgänge finns i 6 kap 15-15c § i Föräldrabalken (FB). Det är barnets vårdnadshavare som har ansvar för att barnets behov av umgänge med någon som står barnets särskilt nära, exempelvis far- och morföräldrar, tillgodoses. Om föräldern inte tar det ansvaret kan socialnämnden föra talan om att rätten ska besluta om umgänge mellan barnet och dess far- eller morförälder.

Det är socialnämnden som beslutar om nämnden vill föra en sådan talan och de ska särskilt beakta barnets behov av umgänge med ex. far- och morföräldrar när de tar det beslutet. Exempel på skäl för nämnden att väcka en talan om umgänge är om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andre förälderns föräldrar och barnet tidigare haft en god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts.

Det är alltså till socialnämnden du kan vända dig för att få hjälp med situationen!

Lycka till!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85191)