FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/11/2015

Umgängesrätt för far- och morföräldrar

Kan man anmäla till socialen om man inte får träffa sina barnbarn

Lawline svarar

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Bestämmelser kring barns umgänge finns i 6 kap 15-15c § i Föräldrabalken (FB). Det är barnets vårdnadshavare som har ansvar för att barnets behov av umgänge med någon som står barnets särskilt nära, exempelvis far- och morföräldrar, tillgodoses. Om föräldern inte tar det ansvaret kan socialnämnden föra talan om att rätten ska besluta om umgänge mellan barnet och dess far- eller morförälder.

Det är socialnämnden som beslutar om nämnden vill föra en sådan talan och de ska särskilt beakta barnets behov av umgänge med ex. far- och morföräldrar när de tar det beslutet. Exempel på skäl för nämnden att väcka en talan om umgänge är om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andre förälderns föräldrar och barnet tidigare haft en god kontakt med dem och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts.

Det är alltså till socialnämnden du kan vända dig för att få hjälp med situationen!

Lycka till!

Angelica AhlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?