FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/01/2018

Umgängesrätt

Fråga gällande umgängesrätt

Hej,

Jag har idag ensam vårdnad om min 4-åriga son, detta då hans pappa vid födseln arbetade utomlands och inte var svenska medborgare. Vi separerade för 2 år sedan och sedan dess har jag varit boende föräldern och pappan haft regelrätt umgänge med sin son. Hans pappa har en amerikansk arbetsgivare och reser cirka 50% av sin arbetstid. Umgänget har sett ut som sådant att när hans pappa inte reser och är hemma i Sverige så träffas dem. Jag har varit väldigt generös med umgänget men känner att det inte fungerar längre då vår son behöver kontinuitet i sitt umgänge med sin pappa. Som det ser ut idag så finns inte den möjligheten pga hans pappas resor. Jag har därför beslutat att han kommer att få träffa vår son varannan helg, då jag bedömer att hans pappa kan hålla detta utan avbrott för resor. Hans pappa har nu anlitat ett juridiskt ombud och efterfrågar ett ökat umgänge när han INTE reser och är hemma i Sverige. Min fråga är således, kan en tingsrätt besluta om ett regelbundet umgänge baserat på en förälderns tillgänglighet? Ska vår son verkligen anpassa sig till när hans pappa kan träffa honom, är det inte tvärtom? Jag vill att umgänget ska vara reglerat och regelbundet, utan hänsyn till hans pappas resor, något som hans pappa får ta ansvar för att lösa.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om umgänge finns i Föräldrabalkens (FB) 6e kapitel.

Vad lagen säger

Föräldrarna till barnet har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av att umgås med den förälder barnet inte bor med tillgodoses, FB 6 kap 15 § 2 st. Umgängesföräldern kan väcka talan i tingsrätten om umgänge med barnet, FB 6 kap 15 a § 1 st. Tingsrätten kan då besluta om när och på vilket sätt föräldern och barnet ska umgås, det kan vara att de träffas eller att de pratar på telefon, skype etc, FB 6 kap 15 § 1 st.

Vid ett mål om umgänge ska rätten alltid låta barnets bästa vara avgörande. Barnets bästa anses enligt lagen vara en god kontakt med båda föräldrarna men också kontinuitet och stabilitet, FB 6 kap 2 a §.

Vad som gäller i ditt fall

Det är alltid svårt att förutse vad rätten kan komma fram till när det gäller barnets rätt till umgänge med sina föräldrar. Det jag kan säga är att rätten ska låta er sons bästa vara avgörande, vad tingsrätten bedömer vara hans bästa går dock inte att säga. Som du säger anses stabilitet och kontinuitet vara det bästa för barnet, men även en god och nära kontakt till båda föräldrarna. En avvägning måste därför göras mellan dessa behov.

Det är möjligt att tingsrätten bedömer det som er sons bästa att ha regelbundet umgänge med sin pappa för att han ska få en god och nära kontakt med pappan. Det är också möjligt att tingsrätten kommer fram till att varannan helg är det bästa för er son eftersom det skapar stabilitet, trygghet och kontinuitet.

Mitt råd

Om ni vill så har ni möjlighet att avtala om umgänget, ett sådant avtal ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden, FB 6 kap 15 a § 3 st.

Om ni inte kan komma överens om umgänget så kan ni kontakta familjerätten i er kommun som kan erbjuda er samarbetssamtal om umgängesfrågor. I samband med samarbetssamtal kan ni även få hjälp att avtala om umgänget.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”