Umgängesavtal

2017-05-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HeyVi är inte tillsammans.Jag är inte vårdnadshavare för barnet och jag har inte tillerkänts umgänge med barnet i domstolen.Hon vill att jag ska finnas i barnet liv och barnet uppges vilja ha umgänge med mig.Vad kan jag göra för att få det på papper, vi vill inte ta med detta ärende i domstolen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Av föräldrabalken (FB) 6 kapitlet 15 a § framgår det att föräldrar kan avtala om umgänge med en förälder som barnet inte bor med då en eller båda föräldrarna har vårdnaden om barnet. För att ett avtal av denna typ ska vara gällande, krävs det att båda föräldrarna är överens och att de godkänner avtalet. Avtalet måste även vara så pass klart och tydligt att det kan verkställas om det skulle behövas. När dessa krav är uppfyllda ska sedan socialnämnden godkänna avtalet. Avtalet blir juridiskt bindande och därmed gällande från och med då socialnämnden godkänner det. Ett avtal som inte godkänns är inte juridiskt bindande.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94564)