Umgängesätt farföräldrar

2019-08-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vad gäller 2019 ang rätten för farföräldrar att umgås med barnbarnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Farföräldrar har ingen allmän lagstadgad umgängesrätt med sina barnbarn. Socialnämnden kan dock väcka talan beträffande umgänge mellan ett barn och dess farföräldrar enligt 6 kap. 15 a § Föräldrabalken (FB). Socialnämnden ska då utgå från barnets behov av umgängesrätten. Ett exempel är ifall en förälder helt motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar och barnet samtidigt haft en god och nära kontakt med farföräldrarna.

Märk att socialnämnden först och främst alltid försöker få till en lösning mellan föräldrarna. Socialnämnden brukar enligt min bedömning vara restriktiva med att föra en sådan talan i domstol.

Det har länge förts en diskussion om att exempelvis farföräldrar som är närstående till barnet ska ha en förstärkt laglig umgängesrätt. Ingen ändring har skett på de senaste åren men det är inte omöjligt att rättsläget kan komma att ändras i framtiden.

Hoppas svaret varit till någon hjälp!

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll