FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/06/2015

Umgänge trots ensam vårdnad

Hej,

Har lite frågor på vad jag som mamma kan kräva utav umgänges pappan? Jag har ensam vårdnad. Då pappan och jag bestämt vilka semester veckor han skall ha sitt barn och vi kommit överens om det. Och då planerar ju jag efter det. Har pappan bara rätt att ändra veckor pga att han ska vara med sin svärmor på njuranalys och bara byta till andra veckor än vad vi bestämt?.. Han har sin son varannan helg men sköter inte riktigt det heller fast han och jag skrivit ett skriftligt avtal mellan varandra, kan han bara strunta i det avtalet och ändra och styra som han vill bara för han trycker på att jag har ensamvårdnad och då har han inget ansvar. Väldigt tacksam för svar, har sökt förgäves över denna fråga men allt är så luddigt.

Med vänlig hälsning,

Petra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis är 6 kap föräldrabalken tillämpligt här eftersom frågan rör umgänge, se https://lagen.nu/1949:381#K6. Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som handlar om vårdnad, boende och umgänge, se https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1. En punkt som ska fästas särskilt avseende vid är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, detta enligt 2 st. Enligt 3 st ska även hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor med, antingen att de träffar varandra eller genom annan kontakt, se https://lagen.nu/1949:381#K6P15S1. Denna bestämmelse finns till för barnets skull, dvs. för att tillgodose barnets behov och intressen, i enlighet med barnets bästa (se ovan). Det finns ingen plikt för barnet att umgås med föräldern, och på samma sätt har den andra föräldern ingen rätt att få umgås med barnet. Det är båda föräldrarnas ansvar att barnet ska få umgänge med dem båda.

Det som är viktigt att komma ihåg här och lägga vikt vid är alltså att det är er sons bästa som måste vara avgörande i besluten som rör umgänget med hans föräldrar. En förälder som inte har vårdnaden om barnet har fortfarande ett ansvar att se till att barnet får tillfälle att umgås även med denne. Naturligtvis har vårdnadshavaren ett mer långtgående ansvar över barnet i dess personliga angelägenheter. Men just umgängesfrågan har föräldrarna ett lika stort ansvar.

Har ni skrivit ett avtal gäller naturligtvis principen om att avtal ska hållas. Mitt råd är att försöka framhålla för pappan att det viktiga här är er sons intresse i att ha en god relation med båda sina föräldrar, och att han har ett ansvar över att det intresset tillgodoses oavsett vem som är vårdnadshavare.

Hoppas att du fick någorlunda svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Sara WelinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”