FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/11/2017

Umgänge och vårdnad

Jag och min exman är i en separation. Vi har en gemensam dotter där boendet är hos mig. Mannen har under vårt äktenskap varit frånvarande väldigt mycket under dotterns uppväxt och inte tagit något direkt ansvar. Nu när vi separerade " försvann" han i veckor utan direkt kontakt med barnet.

Efter upprepande uppmaningar om umgänge träffade han henne här ett par timmar i veckan. Han har själv aldrig ansökt om umgänge med henne och vid minsta konflikt mellan oss är han ej kontaktbar. Igår skulle de haft umgänge i hans hem, men han blev arg på mig och var aggresiv och hotfull framför dottern trots detta försökte jag få till umgänge. Detta upprepande beteende har skapat en oro hos dottern och jag behöver veta vad jag har tillåtelse att göra i ett sådant läge? Får jag neka honom umgänge när han är aggresiv och hotfull? Får jag yrka på att han ej är en lämplig förälder just då? Och är det bästa att ansöka om enskild vårdnad när jag vet att detta beteendet kommer att fortsätta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

Eftersom er dotter står under vårdnad av båda sina föräldrar så har ni ett gemensamt ansvar att tillgodose barnets omvårdnad (fysiskt och psykiskt), trygghet och uppfostran 6 kap. 1§ föräldrabalken. Så som jag uppfattat din fråga så dyker inte fadern upp på de umgängestider ni kommit överens om och detta har hänt under upprepade gånger av olika anledningar. I 6 kap. 15§ föräldrabalken så har barnet rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Ni som föräldrar har en skyldighet att så långt som möjligt få detta umgänge att fungera. Detta ska inte tolkas som att er dotter har en plikt att umgås med sin far eller att fadern har en plikt att umgås med dottern. Det gå därmed inte att tvinga fadern att umgås med barnet men du kan heller inte neka fadern ett umgänge utan rättens godkännande. Vad du däremot kan göra är att ta kontakt med socialnämnden i din kommun och berätta för de hur läget ligger till så kanske de kan hjälpa till och ordna ett umgänge.

Jag kan tyvärr inte ge råd om huruvida det är bättre att ansöka om ensam vårdnad eller inte på den info jag har att gå på. Skulle det däremot vara så att du bestämmer dig för att ansöka om ensam vårdnad så kommer rätten alltid att beakta barnets bästa i frågor som rör vårdnad, umgänge och boende 6 kap. 2a§ föräldrabalken. Det innebär att barnets bästa kommer gå före huruvida ni som föräldrar kan samarbeta eller inte. Det krävs mycket för att samarbetssvårigheter ska leda till att rätten dömer till ensam vårdnad, eftersom barnets bästa (rätten till båda sina föräldrar) har företräde. Du har däremot rätt att i en vårdnadstvist framföra alla dina åsikter.

Det är även viktigt att benämna att ensam vårdnad inte alltid leder till att den andra föräldern förlorar rätten till umgänge. Den föräldern som inte har vårdnad kan ansöka om umgängesrätt genom socialnämnden i domstol 6 kap. 15a§ föräldrabalk.

Med vänliga hälsningar!

Julia ZarourRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000