Umgänge och fördelning av resekostnader

2016-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om mamman har ensam vårdnad och har då alla bidragen ska då pappan behöva betala för att träffa sina barn då?Det handlar om avstånd på ca 1 mil.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler rörande umgänge med barn som man inte har boende hos sig regleras i Föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel.

Med hänvisning till hur din fråga är ställd, utgår jag ifrån att det endast är resekostnaderna för att träffa dina barn som du undrar över. Jag kommer därför i mitt svar till dig att begränsa mig till att behandla dessa.

Barn har enligt FB 6:15 rätt till umgänge med den förälder de inte bor tillsammans med och det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnens behov av umgänge förverkligas. Detta innebär att det inte bara är du som har ett ansvar för att dina barn ska få träffa dig, utan även barnens mamma.

Vad gäller dina resekostnaderna för att träffa dina barn, ska mamman som huvudregel hjälpa till med dessa. Detta framkommer av FB 6:15b. Kostnaderna ska fördelas mellan er med hänsyn till er respektive ekonomiska förmåga.

Trots att mamman som huvudregel ska medverkat till att betala resekostnaderna, ligger det primära ansvaret för resekostnader på dig som umgängesförälder. Därmed är det också bara resekostnader av någon betydenhet som mamman som regel är skyldig att hjälpa till med. Resekostnader av betydenhet brukar först anses uppstå när sträckan mellan bostadsorderna överstiger 10 mil. Då dina barn endast bor 1 mil bort är det därför inte så sannolikt att mamman måste hjälpa till att bekosta utgifter för resor.

Det bör dock nämnas att det kan finnas omständigheter i ert enskilda fall som gör så att mamman, trots det kortare avståndet mellan era bostadsorter, ändå måste hjälpa till med kostnaderna. Skulle du absolut inte ha råd att betala resekostnader, ska du heller inte behöva göra detta.

Kan du och mamman inte enas om hur resekostnaderna ska fördelas, har ni möjlighet att låta rätten besluta detta. Det är rätten i orten där dina barn bor som ni då ska vända er till enligt FB 6:17. Med hänvisning till de omständigheter som du har presenterat i din fråga kan det dock vara till din nackdel om ni skulle låta rätten besluta fördelningen. Skulle det inte vara så att du ekonomiskt sett absolut inte skulle ha möjlighet att bekosta resorna, är det mycket sannolikt att rätten anser att du ensam ska stå för resekostnaderna.

Istället rekommenderar jag er att upprätta ett skriftligt avtal för hur ni ska fördela resekostnaderna. Vi kan hjälpa er med detta HÄR.

Skulle du ha fler frågor är du mer än välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3547)
2020-11-29 Efternamn på nyfött barn?
2020-11-27 Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?
2020-11-27 Familjerätt
2020-11-27 Fråga om att göra bröstarvinge arvlös

Alla besvarade frågor (86657)