FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/02/2022

umgänge och barnets bästa

Min sambo har två barn som är 11och 14år.

När han och Mamman separerade kom han in i ett missbruk och kunde därför inte ta hand om barnen då han var på behandlingshem för att ordna upp sina problem.

Detta var för 5 år sedan, och han har sedan dess förbjudits att träffa sina barn förutom när de tex varit hos hans Mamma eller bror.

Han är nu nykter sen tre år tillbaka och går på kontroller regelbundet.

Barnen vill gärna vara med honom och blir ledsna när de inte får komma.

Det ena barnet sa en gång att hon inte törs fråga Mamma om övernattning hos Pappa då hon vet att hon inte kommer få.

Nu har Mamman nekat honom umgänge med barnen på semestern trots båda barnen uttryckt vilja att hitta på något med sin Pappa på sommarlovet.

Vad ska han göra? Får Mamman göra så här?

Han står som vårdnadshavare för sina barn!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Föräldrabalken (FB). När det kommer till barn är den mest grundläggande principen barnets bästa. Det följer av 6 kap. 2a§ FB att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas särskilt avseende vid risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det blir således en bedömningsfråga där olika faktorer beaktas.

Bestämmelser om umgänge återfinns främst i 6 kap. 15§ FB. Där stadgas att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder de inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Det är viktigt att komma ihåg att umgänget är till för barnen och ansvaret för att umgänget ska fungera vilar på båda föräldrarna.

Här ska erinras om bestämmelsen i 6 kap. 15a§ FB som stadgar att på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får domstolen besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. En sådan talan får också föras av socialnämnden. Om en förälder inte vill att den andre ska träffa barnet kan vårdnadshavaren således vända sig till domstolen eller socialnämnden för att får hjälp att ordna umgänget. Skulle frågan komma upp till domstolen (och Socialnämnden) kommer som sagt principen om barnets bästa att avgöra utgången.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Hittade du inte det du sökte?