Umgänge med barn

2016-09-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min son har fått veta att han har en dotter (1,5 år) och det är precis fastställt med faderskapet. Hur gör han nu för att få umgängesrätt med barnet? (Tyvärr inser vi att mamman inte kommer vara samarbetsvillig och kommer använda en massa lögner för att stoppa det).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör föräldrarskap finns regler om detta i föräldrabalken (FB) som du hittar här.

Då det rör frågor om umgänge mellan föräldrar och barn är det barnets bästa som är i fokus, FB 6:2a. Det är alltså barnet som har rätt att umgås med sina föräldrar och inte tvärt om. Barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med, antingen genom att de träffas eller genom att de har kontakt på annat sätt. Föräldrarna har gemensamt ett ansvar för barnets behov av umgänge med den förälder det inte bor med tillgodoses, FB 6:15.

För att som föräldrar komma överens om barnets umgänge kan man vända sig till kommunen för att ha så kallade samarbetsavtal då man får hjälp att nå enighet om tex. umgänge, FB 6:18. Detta ordnar då socialtjänsten i er kommun.

Om samarbetssamtalen inte lyckas kan man vända sig till tingsrätten och förälder som vill umgås med sitt barn har rätt att väcka talan i domstol. Domstolen kan då besluta om umgängesrätt, FB 6:15a.

Alltså kan din son vända sig till kommunen för att få till stånd samarbetssamtal för att försöka nå enighet mellan honom och barnets mor angående umgänget. Om inte det lyckas kan han väcka talan om umgänge för barnet i tingsrätten som då kan besluta om barnets umgängesrätt gentemot fadern.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3566)
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?

Alla besvarade frågor (88213)