Umgänge i familjehem LVU

2017-12-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
https://lagen.nu/1990:52#P11S1Hej!Har socialnämnden rätt att kräva att umgänget med ett LVU placerat barn skall ske i familjehemmet trots att vårdnadshavaren inte vill träffa vårdarna.Jag undrar också om det är lagligt att socialnämnden tvingar vårdnadshavaren att träffa inte bara vårdarna utan att dom tillåter vårdarna att ta med sitt eget barn till umgänget.Barnet som är omhändertaget är fullt friskt enligt nämnden och har aldrig varit utsatt för någon fara från vårdnadshavarna eller blivit på något sätt varnvårdat
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Om ett barn är omhändertaget enligt LVU så är omhändertagandet inte frivilligt utan det är ett tvångsomhändertagande. Detta medför att socialnämnden styr hur vården bereds utan att vårdnadshavaren behöver samtycka enligt 11§ LVU.

Alla beslut som socialnämnden fattar i frågor som rör barn ska avgöras av vad som anses vara bäst för barnet, 1§ 5 stycket LVU. Beslut om umgänge ska alltså grundas på vad som är bäst för barnet. Under vårdtiden har socialnämnden samma rätt som vårdnadshavaren att se till att barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran tillgodose, 11§ 5 stycket LVU jämte 6 kap 1 § Föräldrabalken.

Med detta sagt kan socialnämnden alltså besluta att umgänge med vårdnadshavaren ska ske på det sättet du beskriver i frågan om det kan anses vara det som är bäst för barnet.

Vänligen,

Jessica Khoo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98703)