Tvist mellan sambor om försäljning av sommarställe

2016-06-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej Jag och min sambo har ett sommarställe.Jag vill sälja men inte han.Han har gömt köpkontraktet.Vi köpte huset 2004.Han vill dock köpa ut mig för hälften av köpesumman.Jag vill att huset ska värderas.Vad har jag för rättigheter? Vad är bäst för oss båda? TACK.
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom fastigheten är ett sommarställe anses det inte utgöra så kallad samboegendom, eftersom ett sommarställe typiskt sett används för fritidsändamål och inte som ett gemensamt hem (se 3 och 7 §§ sambolagen). Detta innebär för din del att förbudet i 23 § sambolagen om att sälja bostad som utgör samboegendom inte gäller.

Ni verkar vara samägare till fastigheten och således är lag om samäganderätt tillämplig. Huvudregeln är att samtliga ägares samtycke ska föreligga för att åtgärd i egendomens förvaltning ska kunna utföras (2 §). Kan ägarna inte enas kan god man utses för egendomens förvaltning (3 §). Som samägare kan Du hos rätten ansöka om att fastigheten för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning vid offentlig auktion (9 §). Detta gäller däremot inte om ni dessförinnan har avtalat om försäljningsförbud, ett sådant avtal anses stipulera ett hinder för denna bestämmelse. Vidare har den som ansöker om försäljning bevisbördan för att samägande föreligger.

Min personliga åsikt är dock att det vore klokare med att huset värderas och att din sambo köper ut din del i fastigheten. Denna lösning torde vara bäst för båda sett till både finansiella och personliga omständigheter. Att ansöka om tvångsförsäljning kan leda till en rättslig tvist vilket inte torde vara önskvärt i ett samboförhållande.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85594)