Tvingad att sälja hus vid skilsmässa?

Min fru och jag skall skiljas. Vi äger ett hus med litet lån men hög värdering. Som det ser ut nu så kan min fru inte lösa ut mig utan det är jag som kan lösa ut henne.

Vad händer om hon inte vill bli utlöst? Kan hon tvinga mig/oss att sälja?

Eller fins det ett förfarande i sådan fall och hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid samägande av fastighet tillämpas samäganderättslagen som utgångspunkt, dock eftersom att ni är gifta tillämpas istället äktenskapsbalkens regler.

Den ena maken får inte utan den andra makens samtycke sälja den gemensamma bostaden och sådant samtycke ska lämnas skriftligen (7:5 ÄktB). Detta förutsätter att fastigheten som ni äger tillsammans utgör er gemensamma bostad, vilket innebär att fastigheten ska vara avsedd som ert gemensamma hem och huvudsakligen användas för det ändamålet (7:4 ÄktB). Även fastighet som inte utgör makarnas gemensamma bostad kräver samtycke för försäljning om egendomen utgör giftorättsgods. Detta innebär att din fru inte kan tvinga dig att sälja huset fram tills dess att bodelning skett, under förutsättning att huset avser ert gemensamma hem eller är giftorättsgods.

Det finns dock en möjlighet att gå till domstolen för att få tillåtelse till en försäljning, om maken inte lämnar samtycke (7:8 ÄktB). I sådant fall väger domstolen båda sidors argument och bland annat skäl som att vilja hålla hemmet intakt samt ekonomiska hänsyn beaktas av domstolen.

Vid en skilsmässa ska en bodelning ske, där makarnas egendom fördelas mellan dem (9:1 ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgodset ingå (10:1 ÄktB), vilket är allt som inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Vid en bodelning ska man först beräkna makarnas andel i boet (11:1 ÄktB). Först görs avdrag för skulder från respektive makes giftorättsgods (11:2 ÄktB), sedan räknas resterande del av giftorättsgodset ihop och delas lika mellan makarna (11:3 ÄktB). Efter andelsberäkningen ska lottläggning ske, där man avgör vem som får vad och egendomen i bodelningen fördelas mellan makarna (11:7 ÄktB).

När det gäller den gemensamma bostaden så kommer den som bäst behöver bostaden få den avräknad på sin lott (11:8 ÄktB). Vid bedömningen tar man till exempel hänsyn till vem som kommer ha vårdnaden av gemensamma barn eller makes möjlighet att skaffa annan bostad. Den maken som inte får bostaden ska bli kompenserad i form av annan egendom eller pengar, så att båda makarna får sin respektive andel.

Sammanfattningsvis kan din fru inte tvinga dig att sälja huset innan bodelning skett, utan hon måste ha ditt samtycke eller gå till domstol för att få tillåtelse. Efter bodelningen kommer den av er som bäst behöver bostaden få den avräknad på sin lott och den andra blir kompenserad i form av egendom eller pengar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000