FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/05/2016

Tvångsskifte och kostnadsansvar

Vem betalar ett tvångsskifte med besvärshänvisning ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om arvingarna inte kan komma överens om hur dödsboets egendom ska värderas eller hur arvet ska fördelas kan de tillsammans eller endast en av dem ansöka om att en skiftesman ska förordnas enligt 23 kap. 5 § Ärvdabalk (1958:637). Skiftesmannen utses av tingsrätten och har rätt att verkställa ett tvångsskifte.

Ansökan ska göras hos en behörig domstol som är den tingsrätt där den avlidne hade hemvist vid dödsfallet. Själva ansökan till tingsrätten kostar 900 kr. Sedan tillkommer det arvode och ersättning för kostnader som boutredningsmannen är berättigad till i samband med uppdraget. Enligt 23:5 st. 1 men. 2 ÄB ska arvode och ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet. Om boet saknar medel svarar den som har ansökt om boutredningsman för arvode och kostnader.

Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen om du vill ställa ytterligare frågor.

Nicole CaiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000