Tvångsskifte och kostnadsansvar

2016-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vem betalar ett tvångsskifte med besvärshänvisning ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om arvingarna inte kan komma överens om hur dödsboets egendom ska värderas eller hur arvet ska fördelas kan de tillsammans eller endast en av dem ansöka om att en skiftesman ska förordnas enligt 23 kap. 5 § Ärvdabalk (1958:637). Skiftesmannen utses av tingsrätten och har rätt att verkställa ett tvångsskifte.

Ansökan ska göras hos en behörig domstol som är den tingsrätt där den avlidne hade hemvist vid dödsfallet. Själva ansökan till tingsrätten kostar 900 kr. Sedan tillkommer det arvode och ersättning för kostnader som boutredningsmannen är berättigad till i samband med uppdraget. Enligt 23:5 st. 1 men. 2 ÄB ska arvode och ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet. Om boet saknar medel svarar den som har ansökt om boutredningsman för arvode och kostnader.

Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen om du vill ställa ytterligare frågor.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3547)
2020-11-29 Efternamn på nyfött barn?
2020-11-27 Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?
2020-11-27 Familjerätt
2020-11-27 Fråga om att göra bröstarvinge arvlös

Alla besvarade frågor (86657)