FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/10/2014

Tvångsförsäljning i samband med bodelning av samägd fastighet

Hej. Måste jag sälja min del av huset (äger 50/50) till mitt ex (han vill köpa ut mej) eller kan jag tvinga fram en försäljning av huset så att någon annan köper det?

Och måste vi göra en bodelning av huset (allt annat är delat) eller kan vi bara sälja eller köpa ut den andre?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Det framgår inte om du med ditt ex menar din ex-sambo eller din ex-make så jag har kort svarat vad som gäller i båda fallen. 

För makar gäller Äktenskapsbalken. Där står att en bodelning ska alltid göras vid äktenskapets upplösande om makarna har giftorättsgods (9 kap. 1 §). I bodelningen ingår giftorättsgodset (10 kap. 1 §). Innan själva boet delas ska respektive makes andelar i boet beräknas (11 kap. 1 §). 
För sambos gäller Sambolagen. Den gäller om man inte avtalat bort den. Enligt SamboL ska bodelning ske om någon av samborna begär det (8 §). I bodelningen ingår samboegendom, vilket är gemensam bostad och bohag om det införskaffats för gemensamt bruk (3 §). Även enligt sambolagen sker en andelsberäkning.

Sen när man räknat ut andelen sker den s.k. lottläggningen både enligt ÄktB och SamboL, och det är som jag förstår det här ni befinner er i nuläget. Andelsberäkningen handlar ju bara om hur stort värde av boet respektive make ska ha. Vid lottläggningen ska man dela upp de fysiska sakerna så att varje make får egendom till ett värde som motsvarar andelen.

I ÄktB 11 kap. 7 § står att "Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar." När det gäller bostad står även i 11 kap. 8 § att "Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning."
I SamboL finns samma skrivning i 16 §; "Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt."

Så om ditt ex bäst behöver er gemensamma bostad har han rätt att få den på sin lott mot avräkning oavsett om ni var gifta eller sambos. Mot avräkning blir i ert fall att han löser ut er med pengar.

När det gäller möjligheten att tvinga fram en försäljning kan du enligt Samäganderättslagen ansöka hos Tingsrätten om att de ska bevilja en försäljning av fastigheten även om din make motsätter sig det. En sådan försäljning skulle med största sannolikhet sluta med att ditt ex köpte hela fastigheten. Du kan ju inte på något vis denne att inte köpa huset när det läggs ut till försäljning. Så jag ser inte riktigt vad du vinner på en tvångsförsäljning? När det gäller bodelningen så är det huset marknadsvärde den dag då samboförhållandet upphörde eller ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in som ska användas, medan det vid en tvångsförsäljning som huvudregel säljs till högstbjudande. Dock så kommer den gode man som rätten utser att sköta försäljningen att få ut sin ersättning och även övriga kostnader tas från försäljningspriset, och då ni äger hälften var så får ni stå för halva den kostnaden vardera.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”