Tvångsförsäljning av hus vid skilsmässa

2017-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej.Ville höra hur det blir med vårat hus om vi skiljer oss.Vi står som ägare båda två.Kan min man tvinga mig till att sälja huset ?Det är värderat till 850.000 sommaren -16.Vi har lån på ca. 650.000.Kan jag bli tvingen att sälja för att han ska få ut marknadsvärdet och dela med mig.Han vill få ut så mycket som möjligt för huset.Tacksam för svar idag.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensamt ägda fastigheter är utgångspunkten att samäganderättslagen ska tillämpas, men eftersom ni är makar så gäller istället äktenskapsbalkens (ÄktB) regler.

En make får inte sälja den gemensamma bostaden utan den andra makens samtycke. Ett sådant samtycke ska lämnas skriftligen (7:5 ÄktB). Detta gäller under förutsättning att ert hus utgör er gemensamma bostad, vilket innebär att huset är avsedd som ert gemensamma hem och används huvudsakligen för det ändamålet (7:4 ÄktB). Du är alltså inte tvungen att sälja fram tills dess att bodelning skett.

Det finns dock en möjlighet att vända sig till domstol för att få rättens tillåtelse, om samtycke vägras av den ena maken. Domstolen beaktar då de olika skälen, bland annat beaktas skäl som att vilja hålla hemmet intakt samt ekonomiska hänsyn (7:8 ÄktB).

Vid en skilsmässa ska en bodelning ske, där makarnas egendom ska fördelas mellan dem (9:1 ÄktB). I bodelningen ingår giftorättsgodset (10:1 ÄktB), vilket är allt som inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Vid bodelningen ska man först beräkna makarnas andelar i boet (11:1 ÄktB). Först ska avdrag för skulder göras från respektive makes giftorättsgods (11:2 ÄktB) sedan räknas återstoden av giftorättsgodset ihop och delas lika mellan makarna (11:3 ÄktB). Sedan ska en lottläggning ske där egendomen som ingår i bodelningen ska fördelas mellan makarna, man avgör alltså vem ska får vad (11:7 ÄktB).

Den gemensamma bostaden utgör giftorättsgods och ingår alltså också i bodelningen. Den make som bäst behöver bostaden har rätt att få den avräknad på sin lott och vid bedömningen tar man bland annat hänsyn till vem som kommer ha vårdnaden av gemensamma barn och makes möjlighet att skaffa annan bostad (11:8 ÄktB). Den andra maken som inte får bostaden blir kompenserad i form av annan egendom eller pengar, så att båda makarna får sin andel.

Sammanfattningsvis kan du inte bli tvingad till att sälja huset innan bodelningen har skett, din make måste ha ditt samtycke. Efter bodelningen kommer den av er som bäst behöver bostaden få den avräknad på sin lott, och den andra blir kompenserad i form av annan egendom eller pengar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1104)
2021-11-27 Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?
2021-10-31 Vad händer med boendekostnader och barn om maka flyttar ut innan skilmässan är klar?

Alla besvarade frågor (97392)