Tvångsförsäljning av fastighet vid bodelning

2019-07-12 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Vi är mitt i en bodelning. Jag vill att vi säljer vårt gemensamma hus men examen vill lösa ut mig. Måste jag gå med på det eller kan jag tvinga fram en försäljning?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För makar gäller de bestämmelser som föreskrivs i Äktenskapsbalken (ÄB).

Där regleras i 9 kap 1 § ÄB att en bodelning alltid ska göras vid äktenskapets upplösande om makarna har giftorättsgods. I bodelningen ingår giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄB). Innan själva boet delas ska respektive makes andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄB).

Fortsättningsvis står det i 11 kap. 7 § ÄB att varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. När det gäller bostad står även i 11 kap. 8 § ÄB att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott.

Rent praktiskt ska det dock poängteras att utfallet med största sannolikhet skulle bli detsamma oavsett om din ex-man löser ut dig ur huset eller om ni går genom tingsrätten och de beslutar att en försäljning av huset ska göras, vilket förmodligen skulle resultera i att din ex-man köper hela fastigheten där istället.

När det gäller bodelningen så är det husets marknadsvärde den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in som ska användas, medan det vid en tvångsförsäljning som huvudregel säljs till högstbjudande. Vid en tvångsförsäljning kommer den gode man eller mäklare som sköter försäljningen att ta ett arvode, som du och din ex-man solidariskt blir ansvariga för.

Sammanfattningsvis kan du tvinga fram en försäljning av er fastighet genom en process i tingsrätten och du måste alltså inte gå med på att bli utlöst, trots att detta enligt mångas mening framstår som fördelaktigt.

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2325)
2019-10-14 Vad kan makar göra för att undanta viss egendom från bodelning?
2019-10-13 Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning
2019-10-12 Kan man göra en bodelning när det har gått ett år sedan skilsmässan?
2019-10-10 Vilka möjligheter har makar att bo kvar i den gemensamma bostaden vid respektive makes dödsfall?

Alla besvarade frågor (73747)