Två testamenten. Vilket gäller?

2020-02-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
En man o en kvinna är gifta, kvinnan avlider. De har inga gemensamma barn. Båda har två vuxna barn var. De har ett testamente, deras barn skall få ut sin del när den andra av makarna avlider. Då ska arvet delas lika mellan dem 4:a.Nu 23 år senare avlider maken. Han har skrivit ett testamente att hans 2 barn ska ärva honom med hälften var.Vad händer med det första skrivna testamentet? Där arvet skulle delas mellan dem 4 efter att även den andra avlidit.Ärver de andra två barnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilket testamente som är giltigt när mannen dör och vilka av de fyra barnen som har rätt till mannens arv.

Regler om arvsrätt hittas i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).


Testamente formkrav:

I 10 kap 1 § ÄB anges testamentes formkrav.

Testamentet måste:

- Vara skriftligt

- Med två vittnen

- Testatorn (alltså den som utfärdar testamentet) måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande

- Vittnena ska skriva under

- Vittnena ska känna till att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte känna till innehållet

Uppfylls inte samtliga dessa krav är testamentet ogiltigt


Tolkning av testamente:

Om testatorn har skrivit två testamenten i enlighet med formkraven måste vi göra en fortsatt bedömning. Frågan om ett testamentes giltighet när ett nytt testamente upprättats har behandlats i praxis. I hovrättens dom RH 1994:67 så behandlas denna fråga och enligt domstolen kan upprättandet av ett nytt testamente ses som ett återkallande av det gamla. Det avgörande är dock vad som kan utläsas om testatorns avsikt, alltså om testatorn haft som avsikt att ersätta det äldre testamentet med det nya (11 kap 1 § ÄB). Det är enbart individuell, verklig vilja hos testator som beaktas. Något utrymme för hypotetisk vilja finns inte. Denna subjektiva tolkning måste dock ha sin utgångspunkt i testamentets ordalydelse. För att underlätta tolkningen av otydliga testamenten finns det fler hjälpregler i 11 kap ÄB.


Din fråga:

I ditt fall har mannen testamenterat bort sin kvarlåtenskap. Han har dock två testamenten, testamente 1, som säger att alla fyra barnen ska ärva honom, och testamente 2, som säger att hans biologiska barn (bröstarvingar) ska ärva. Om det bara är de två bröstarvingarna eller alla fyra barn som ärver beror på vilket av testamentena som är giltiga. Om det är så att testamente 2 är det senast upprättade testamentet och om det uppfyller alla formkrav så bör det gälla om det inte, genom tolkning av testamentena, går att utläsa att testatorn verkliga vilja var att testamente 1 skulle gälla. Om det på något vis går att bevisa att testatorns verkliga var att låta testamente 1 gälla så är det som ska tillämpas och alla fyra barn ärver honom.


Hur du kan gå vidare med din fråga:

Att tolka otydliga testamenten kan vara en komplicerad sak som oftast kräver juridisk kompetens. Om det är så att något av testamentena i ditt fall är svårtolkat, och om din fråga inte endast är hypotetisk, skulle jag rekommendera dig att kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp (info@lawline.se).

Med vänliga hälsningar

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3543)
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?
2020-11-21 Återkallelse av framtidsfullmakt och subsidiära fullmaktshavare
2020-11-20 Äger makar allt tillsammans?
2020-11-14 Behöver sambo underrätta socialtjänsten när andre sambon inte får bo kvar

Alla besvarade frågor (86486)