Två testamenten

1957 skrev min gudmor(kusin) med make ett inbördes testamente där den som överlever den andre var och en med full äganderätt ska ska ärva all egendom. De hade inga barn eller syskon.

1970 skrevs ett nytt gemensamt testamente där de anger att deras behållna kvarlåtenskap skall delas mellan

min gudmors mamma, mig och min syster och om min gudmors mamma inte är i livet så ska kvarlåtenskapen fördelas mellan mig och min syster.

Min gudmors man avled 1977, min gudmors mamma som nämndes i det senaste testamentet avled 1991 och nu har min gudmor avlidit.

Min fråga är vad som gäller när det finns två testamenten. Gäller det senaste som var min gudmors vilja?

Jag har hört att man måste ange i ett nytt testamente att det ersätter det gamla men jag kan inte finna några motsättningar i de två testamentenas innehåll.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fråga om ett testamentes giltighet sedan ett nytt har upprättats har behandlats i praxis. I hovrättens dom RH 1994:67 konstaterar domstolen att ett upprättande av ett nytt testamente kan ses som ett återkallande av det gamla testamentet. Det som är avgörande är testatorns avsikt med det nya testamentet. Det innebär att man måste se till avsikten med det nya testamentet. Frågan är om testatorn endast ville göra vissa ändringar eller om avsikten med det nya testamentet var att ersätta det gamla?

Enligt 10 kap. 5 § 1 st äktenskapsbalken följer att ett testamente blir utan verkan om det finns ett nytt formriktigt testamente, om testamentet förstörts eller om testator på annat sätt otvetydigt gett till känna att testamentet inte längre är uttryck för dennes yttersta vilja. Detta skulle innebära att det äldsta testamentet från 1957 inte längre gäller om testamentet från 1970 uppfyller formkraven för ett testamente.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning