två brorsöner har dykt upp efter styvfars bortgång men testamente finns att styvbarnen ska ärva allt, hur går man vidare?

2019-12-15 i Testamente
FRÅGA
Ett gift par skriver ett INBÖRDES TESTAMENTE år 1993. Kvinnan har två tidigare barn som inte adopteras av hennes nye make. Hela familjen tar mannens namn. Kvinnan går bort 2012. Mannen går bort i november 2019. Mannen har GOD MAN och bor på ett DEMENSBOENDE. Han har inga egna barn. Den gode mannen vägrar göra adressändring. Fortfarande en månad efter dödsfallet tar hon inte bort sin C/ O, men hon skickar många räkningar till styvsonen, genom att sätta hans adress, skriven med penna, på kuvertet. Styvsonen som hanterar dödsboet får inga dokument av Gode mannen som istället skickar allt till Överförmyndaren. För något år sedan sålde den Gode mannen sin huvudmans bostadsrättslägenhet, mot styvbarnens vilja.Juristen som har uppdraget att skriva bouppteckningen efter den sist avlidne maken uppger de ungefärliga tillgångarna i dödsboet som hälften av vad bostadsrättslägenheten inbringade vid försäljningen för något år sedan. Det finns inget original av testamentet!Nu har 2 brorsbarn till den sist avlidne dykt upp. Dessa personer har tidigare varit okända. Testamentettalar om att hustruns två barn skall, efter den andre makens död, ärva allt. Hur går man vidare?
SVAR

Hejsan!

Vem ärver?
Det första som gäller är testamentet. Utgångspunkten är därför att testamentet ska gälla, det vill säga att styvbarnen ska ärva allt efter makarna. Det finns emellertid vissa problem eftersom originaltestamente inte finns. Det betyder att det avgörande i detta fall är om det kan bevisas att detta testamente har funnits eller inte. Detta kan göras genom vittnesmål. Enligt lag så ska två vittnen vara närvarande när testamentet skrivs på (10 kap ärvdabalk). Det behövs inte att originaltestamentet finns utan kopior av detta funkar bra för bevismaterial. De två brorsbarnen har ingen rätt till arv om det kan bevisas att det stod i testamentet att styvbarnen skulle bevisa allt.

Om testamentet inte kan bevisas så kommer brorsbarnen att ärva mannens del och styvbarnen ärva kvinnans del. Har styvbarnen inte ärvt direkt när kvinnan dog så ska kvinnans andel av arvet räknas ut omedelbart så man kan fördela dödsboet (3 kap 2§ ärvdabalk). Har mannen minskat styvbarnens arv genom gåva på något viss så ska detta tillbaks till boet eller så ska styvbarnen få en större del av dödsboet (3 kap 3§ ärvdabalk).

Angående räkningarna, adressändringarna och försäljning av bostadsrätt
Faktumet att den goda mannen sålde bostadsrätten mot styvbarnens vilja spelar ingen större roll i detta sammanhang. Om mannen ville att den den skulle säljas för att han flyttade till ett demensboende så finns det inga problem med att bostadsrätten såldes.

Jag förutsätter i uppgifterna att gode mannen har, efter mannen har gått bort, skickat räkningar till överförmyndaren istället för styvsonen som har hand om dödsboet. Räkningar kan behövas skicka till överförmyndaren begär in dessa handlingar (föräldrabalk 12 kap 9§ 2st). Räkningarna ska betalas av dödsboet och räkningarna ska därmed skickas till den som har hand om dödsboet eftersom det är där räkningar ska betalas från. Uppdragen som god man avslutades nämligen när huvudmannen gick bort, men den goda mannen har som uppdrag att förvalta tillgångarna tills dödsboet kan ta över.

Sammanfattning
Se till att kunna bevisa att testamentet finns och är giltigt. Angående goda mannen så bör denne och dödsboet träffas för att reda ut tillgångarna och andra förhållanden som kan vara viktiga (t.ex räkningar som ska betalas) så att uppdraget som god man kan avslutas.

Läs mer om vad goda mannen ska göra vid huvudmannens dödsfall genom att klicka här.

Jag hoppas jag har kunnat vara vägledande i din situation, har du förtydligande som du vill göra så är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-17 Avtalkonstruktion för ett framtida utköp.
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77162)