Tv- och radio-licens

2016-08-31 i TV-licens
FRÅGA
Hej!Jag har fått två fakturor från radiotjänst för två avgiftsperioder trots att jag inte äger någon TV eller överhuvudtaget varit i kontakt med Radiotjänst. Jag har överklagat beslutet med de hävdar fortfarande att jag är betalningsskyldig då jag har "startat" avgiftsperioden i ett samtal med dem då jag, enligt dem, har sagt att vi i hushållet äger en TV men att avgiften inte är betald. Radiotjänst kan inte redovisa hur de har fått tag på informationen, det finns inget inspelat material och personen från radiotjänst som har slutit avtalet kunde inte identifieras utifrån underskriften (som tydligen var den enda informationen som kunde ses). Uppgifterna är falska och min hyresvärd kan intyga att ingen TV har funnits i hushållet när jag har bott där. Hur gör jag för att undgå bundenhet? Vilka paragrafer kan jag åberopa? Tack!
SVAR

Hej och tack för attdu vänder dig till Lawline med din fråga!

För att vara skyldig att betalaradio- och TV-licens krävs att du har en TV-mottagare eller sändare. Det beslutsom du fått från Radiotjänst ska meddelas från dem skriftligen. Detta beslutkan givetvis omprövas på begäran av dig. Ärendet ska handläggas så snabbt ocheffektivt som möjligt av myndigheten. Vid en konflikt om huruvida du är skyldigatt betala avgiften eller inte, är det upp till Radiotjänst att bevisa att nihar en TV-mottagare. Kan de inte bevisa detta, ska inte någon avgift utgå. Ommyndigheten inte lyckats bevisa att ni har någon TV-mottagare eller sändaregenom en särskild avgiftskontroll där ett pejlinstrument används, är du alltsåinte skyldig att betala avgiften. (här).

Lycka till!

Nathalie Byström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom TV-licens (48)
2019-11-21 Lawline svarar inte på skolfrågor
2019-04-28 Intrång i upphovsrätt
2018-11-16 Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?
2018-09-18 Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

Alla besvarade frågor (86528)