Trakasserande uttalanden från en arbetstagare

2020-02-28 i Trakasserier
FRÅGA
Jag har ett jobb som chef. Jag har blivit tillfälligt placerad på en annan enhet, än den jag är anställd på. Har kontakt med både facket och Previa då jag inte alls mår bra. Och självklart kontakt med min chef.Nu har huvudkontorets HR person ringt till facket och Previa och sagt;-jag vänder kappan efter vinden- jag är inte att lita på-jag sjukskriver mig när det passar(som att jag inte är sjuk fast jag har läkarintyg)- jag ljuger om att jag vet om ett möte med facket som jag inte fått info om.Jag tycker inte detta känns lagligt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att anställda inte blir utsatta för ohälsa eller olycksfall enligt 3 kap 2 § arbetsmiljölagen (AML). Du bör kontakta din arbetsgivare då denne ansvara för att förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Vill du inte direkt gå till din arbetsgivare kan du välja att gå till skyddsombudet (om ett sådant finns på er arbetsplats) så får den personen prata med arbetsgivaren, vilket framkommer i 6 kap 6 a AML.

Diskriminering

Det beteende du beskriver är inte acceptabelt och något som inte bör förekomma på en arbetsplats. Eftersom att de påstående som huvudkontorets HR person gjort inte är av diskriminerande art rör det sig inte om direkt eller indirekt diskriminering. Det är på grund av att de uttalanden som gjorts inte är kopplat till de någon av de grunder som krävs för att det ska röra sig om trakasserier enligt diskrimineringslagen (DL). Grunderna framkommer i 1 kap 1 § DL och är följande: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I ditt fall finner jag ingen direkt eller indirekt koppling till någon av grunderna i DL.

Trakasserier

En möjlighet skulle vara att hävda att du blivit trakasserade på arbetet. Här gäller det dock att trakasserierna också är kopplade till en diskrimineringsgrund enligt 1 kap 1 § DL. De gånger du kan hävda att trakasserier ägt rum är endast om din värdighet har kränkts och att beteendet som du utsätts för är oönskat från ditt håll. Det krävs även att du uttryckligen har sagt ifrån, och att den som trakasserat dig faktiskt har insett att deras uttalande varit kränkande. Det är något du själv måste styrka.

Arbetsgivarens utredningsskyldighet

Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda omständigheter kring trakasserierna och vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen enligt 2 kap 3 § DL. Diskrimineringslagen är tvingande och är något som arbetsgivaren inte kan avtala bort. Din arbetsgivare måste aktivt arbeta förebyggande och förhindrande av diskriminering och ska ställa upp riktlinjer om hur personer ska bete sig på den aktuella arbetsplatsen enligt 3 kap DL.

Sammanfattande råd

Börja med att kontakta din arbetsgivare eller ditt skyddsombud på arbetsplatsen. Framhäv det du upplever är fel och se om ni kan lösa det internt för att förbättra din situation och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Skulle det vara så att du kan koppla uttalandena till en diskrimineringsgrund kan det föreligga möjligheter till diskrimineringsersättning. Det förutsätts dock att uttalandet kan kopplas till en diskrimineringsgrund. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.
Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (77)
2021-04-30 Vad kan man göra när en kollega uppträder obehagligt?
2021-04-06 Har man rätt att diskriminera?
2021-02-25 Trakasserier av chef
2021-01-30 Får en konsument välja att neka hjälp från någon pga etnicitet eller trosföreställning?

Alla besvarade frågor (92184)