Trafikbrott?

2017-11-22 i Påföljder
FRÅGA
Körde med min bil ut ur en parkering & ned mot ett stoppljus, där fram står en bil och väntar på grönt - jag kör också mot stoppljusen. När jag börjar bromsa in så märker jag att mina bromsar INTE alls tar och med fem meter kvar drar jag i handbromsen, glider lätt in i framförvarande bil. Vi samtalar om händelseförloppet och är både överens om en olycka, men vad skulle mitt straff kunna bli? Böter? Indraget körkort? MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Av 1 § första stycket lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott framgår det att en vägtrafikant kan dömas för vårdslöshet i trafik om vägtrafikanten brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna. Är brottet av normalgraden kan endast dagsböter dömas ut. Om vägtrafikanten gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, är det enligt andra stycket samma paragraf fråga om grov vårdslöshet i trafik. För detta är maxstraffet fängelse två år.

Som jag har förstått det har du inte varit medveten om att dina bromsar varit i dåligt skick och således inte fungerar. Min bedömning är då att du inte har brustit i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna. Omständigheterna talar då för att du inte har begått något brott och därmed är inte böter möjligt.

Är omständigheterna så att du istället känt till eller bör ha känt till att bromsarna varit i dåligt skick, kan det absolut diskuteras om att du varit vårdslös och i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna.

Beroende på vad du känt till eller bör ha känt till rörande bromsarnas skick har alltså i den här frågan en stor betydelse.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97608)