Tolkning av testamente

2020-06-26 i Testamente
FRÅGA
Vad gäller här vid skrivet testamente:" Dottern (Namn) skall endast erhålla sin laglott. Resterande av kvarlåtenskapen skall med full äganderätt tillfalla min son (Namn). Det är min bestämda önskan att bröstarvingarna genom träffande av avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo eller annorledes möjliggör för min make att få bo kvar i fastigheten XX-YYY.Den egendom som tillfaller bröstarvinge enl ovan eller trätt i stället för sådan egendom skall utgöra enskild egendom. Vad sålunda bestämts skall även gälla avkastningen av all ovan nämnd egendom. Bröstarvinge har rätt att genom äktenskapsförord förordna att egendomen helt, eller delvis skall utgöra giftorättsgods liksom att genom skriftligt avtal förordna att egendomen skall omfattas av sambolagens regler.Får min syster endast sin laglott? Eller hälften av allt ?Fattar inte innebörden i testamentet, tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag strukturerar svaret genom att först svara på din explicita fråga och sedan klargöra för testamentets innehåll i övrigt.

Din syster får endast sin laglott
Precis som du säger är det så att din syster endast får sin laglott. Testamentet klargör explicit att hon "skall endast erhålla sin laglott". Hon får alltså inte hälften av allt.

Testamentets innehåll i övrigt
Resterande del av kvarlåtenskapen, dvs. det som inte tillfaller din syster i form av laglott, tillfaller dig med full äganderätt. Full äganderätt innebär att du som ägare kan göra vad du vill med egendomen.

Den efterlevande maken har rätt att bo kvar i fastigheten trots att denne inte äger den. Detta eftersom det kommer att vara någon av er (bröstarvingarna) som fastigheten kommer att tillfalla.

Egendomen ni ärver kommer att utgöra enskild egendom. Att egendom är enskild innebär att egendomen inte kommer att bli giftorättsgods vid en framtida bodelning (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det här betyder att egendomen inte kommer att delas upp med en framtida make när äktenskapet upplöses. Även avkastning som uppkommit ur den lösa egendomen kommer att utgöra enskild egendom, t.ex. i form av ränta på sparkonto. Egendomen som tillfaller dig som enskild egendom har du dock möjlighet att göra så att det ingår i en eventuell framtida likadelning med make eller sambo. Du kan alltså "upphäva" egendomen från att vara enskild egendom. Detta genom äktenskapsförord eller vid samboende; samboavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2733)
2021-01-26 Testamente till personer bosatta utomlands
2021-01-26 Fördelning av efterarv mellan gemensamma bröstarvingar och särkullbarn
2021-01-25 Får en sambo bevittna ett testamente?
2021-01-24 Vem ärver när en testamentstagare är avlidet?

Alla besvarade frågor (88463)