Tolkning av testamente

Min farbror och hans maka skrev ett gemensamt testamente 1974. Där står: "Den som överlever den andra, skall med äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap". I den följande och sista meningen står dock: "Efter bådas död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan våra arvingar enligt lag."

Min farbror dog 1994 och 2009 upprättar hans make ett nytt testamente i vilket hon förordnar att all hennes kvarlåtenskap oinskränkt ska tillfalla hennes kusin och hans lagliga arvingar efter hennes död. Makan avled 2016 och vi står först nu inför ett arvskifte.

Jag och mina släktingar menar att den avslutande meningen i det ursprungliga testamentet är ett så kallat andrahandsförordnande som omvandlar full äganderätt till fri förfoganderätt och att den så kallade sekundosuccessionen ska gälla. Enligt vår mening innebär det att min farbrors maka kunde göra vad hon ville med arvet under sin livstid men att lagliga arvingar på bådas sida har rätt till arv efter bådas död.

Stämmer vår tolkning av testamentet från 1974, att den avslutande meningen upphäver möjligheten att skriva ett nytt testamente över arvet? Vilken poäng finns det annars med den avslutande meningen att kvarlåtenskapen ska fördelas mellan arvingarna enligt lag?

Finns det någon lagparagraf etc. som styrker vår sak? Har det någon betydelse att det i testamentet från 1974 står "äganderätt" och inte "full äganderätt"?

Lawline svarar

Hej, tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Huvudregeln är att makar ärver varandra, förutsatt att ingen av parterna har särkullbarn. Det finns dock möjlighet att testamentera bort sin kvarlåtenskap, trots att man är gift. Det begränsas dock av bröstarvingars rätt till sin laglott, ett minimibelopp, vilket stadgas i 7 kap 1 § ärvdabalken. Det begränsas även av efterlevande makes rätt att erhålla ett minimibelopp i enlighet med 3 kap 1 § 2 st ärvdabalken. Utöver dessa begränsningar har en person rätt att testamentera sin egendom på det sätt personen önskar. Frågan är dock om din farbror valt att testamentera hela sin kvarlåtenskap till sin maka, eller om kvarlåtenskapen enbart överläts med fri förfoganderätt, på det sätt som anges i 3 kap 2 § ärvdabalken.

Du har klippt in två citat ur testamentet i din fråga. Till att börja med kan jag konstatera att det är svårt att uttala sig om en menings betydelse utan att få tillgång till hela testamentet. Jag kommer dock att, så gott jag kan, svara på din fråga utifrån den information jag fått. Det första citatet är:

"Den som överlever den andra, skall med äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap"

Ordalydelsen i citatet ovan innebär att den överlevande maken skall ärva all den avlidnes kvarlåtenskap. Det är dessutom specificerat att kvarlåtenskapen ska överlåtas "med äganderätt". Om det inte finns någon ytterligare reglering av förfoganderätt för den överlevande maken kan testamentet tolkas så att den överlevande ärver med full äganderätt. Ordet "full" har inte en sådan stor betydelse att endast "äganderätt" innebär "fri förfoganderätt". Bedömningen kompliceras dock av det andra citatet:

"Efter bådas död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan våra arvingar enligt lag."

Det är återigen inte möjligt att uttala sig säkert om meningens betydelse utan att ha tillgång till hela testamentet. Det är inte tydligt vad meningen "enligt lag" innebär. Det kan tolkas som en hänvisning till den lagstadgade rätten till "laglott". Det gäller dock under förutsättning att det finns bröstarvingar. Tolkningen av citatet är även beroende av vad som anges om testamentstagare i det första testamentet. Det som anges i 3 kap 2 § ärvdabalken om fri förfoganderätt är nämligen beroende av vad den avlidne reglerat i sitt testamente.

Förutsatt att din farbror överlåtit sin egendom till sin maka med äganderätt kan det göras undantag för bröstarvingars rätt till laglott. Du är dock inte bröstarvinge till din farbror och har således inte rätt till laglottsskyddet. Om din farbror endast anses ha överlåtit sin kvarlåtenskap med fri dispositionsrätt på det sätt som anges i 3 kap 2 § ärvdabalken kan den fördelas till andra, med utgångspunkt i hans testamente.

Om ni är intresserade av ytterligare hjälp är ni välkomna att kontakta mig på info@lawline.se.

Felicia JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”