Tolkning av testamente

Jag har en fråga som gäller fördelning av arv. Min morbror och hans fru hade ett gemensamt testamente. Min morbror avled 1996 och hans fru i mars 2015. Det gemensamma testamentet godkändes vid min morbrors bouppteckning och inget senare testamente har presenterats. De hade själva inga bröstarvingar.

Vad gäller fördelningen mellan arvingarna står det så här i testamentet:

”Vi undertecknade äkta makar förordar härmed såsom vår yttersta vilja och vårt testamente att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.

Efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskapen fördelas på så sätt, att ¾ skall tillfalla ”mosters namn”-s laga arvingar och ¼ tillfalla ”morbrors namn”-s laga arvingar med det undantag att ”morbrors namn”-s brorson X inte skall ärva mig.”

Min morbror hade 3 syskon, numera alla avlidna, vars barn ska ärva. Min ingifta moster har ett antal syskon och syskonbarn som ärver.

Nu ska arvet skiftas och det visar sig nu att ingifta mosterns arvingar får först hälften av kvarlåtenskapen plus ¾ av resterande hälft. Jag och mina kusiner skulle därmed få dela på de 12,5 % som återstår.

Jag har uppfattat testamentet som att jag och mina kusiner ska dela på 25% av hela kvarlåtenskapen och resten får ingifta mosterns arvingar dela på, dvs 75%.

Vilken tolkning är den korrekta? Tacksam för svar inom kort.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Utgångspunkten för testamente är att det ska tolkas så som antas överensstämma med testators vilja, i detta fall din morbrors och hans frus gemensamma vilja, eftersom det handlar om ett gemensamt upprättat testamente. (Ärvdabalken 11 kap. 1 §) Den korrekta tolkningen är alltså den som överensstämmer med deras yttersta vilja.

Således är testamentet en ensidig rättshandling, vilket betyder att arvingars önskningar och uppfattningar om dess innebörd saknar betydelse.
Eftersom testamente just är ett uttryck för testators yttersta vilja bör tolkningen av det ha sin utgångspunkt i dess lydelse.

Efter att ha läst den lydelse av testamentet du skrivit uppfattar jag situationen precis så som du, att du och dina kusiner ska dela på 25 % kvarlåtenskapen och att din ingifta mosters arvingar ska dela på 75 %. Enbart utifrån lydelsen finner jag det ganska klart att det är så det ska tolkas, eftersom det är precis det som står.
Det står inget om att halva kvarlåtenskapen ska undantas och tilldelas din ingifta mosters arvingar, varför detta är en orimlig tolkning. Jag ser alltså inget som stöd för detta påstående, varken i testamentets ordalydelse eller i lagstiftning.

Jag kan naturligtvis inte säkert veta vad din morbrors och hans frus vilja var och alltså inte heller tala om för dig vilken tolkning som är den korrekta, men jag vill påstå att det utifrån vad du har skrivit är troligt att deras vilja är så som du själv uppfattat den.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”