FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/02/2018

Tingsrätten kan utse en bodelningsförättare vid oenighet kring bodelning

1. Hur gör jag för att tvinga fram en bodelning och försäljning av en gemensam fastighet när min exmake inte gör någonting eller motarbetar en försäljning?

2. Vilka lagar och paragrafer kan jag stötta mig på?

Skilsmässan gick igenom för ca 1,5 år och bodelningen är ännu inte genomförd. Min exmake och jag har gemensam barn varav två ännu inte är myndiga och äger en fastighet gemensamt. Min exmake svarar inte nästan aldrig, när jag kontaktar honom och vi har i princip ingen kontakt med varandra. Mina försök att ta tag i bodelningen kritiseras hårt och motarbetas de gånger han alls svara. Han tar inga egna initiativ för att få till en bodelning.

Jag bor tillfälligt och behöver sälja fastigheten för att kunna köpa mig någonstans att bo.

Ingen av oss har råd att köpa ut den andra parten från fastigheten, men min exmake har uttryckt att han vill köpa ut mig. Nu förfaller fastigheten, vilket försämrar marknadsvärdet, vilket gynnar hans planer att försöka köpa ut mig.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är man inte överens om att en bodelning ska ske och hur en sådan ska se ut kan man vända sig till tingsrätten och få en bodelningsförrättare utsedd. Denne har befogenhet att fatta beslut i hur bodelningen kommer se ut (9 kap 7 § äktenskapsbalken). I och med att ni var gifta kommer fastigheten ingå i bodelningen, den eventuella bodelningsförrättaren kommer således besluta i hur den ska fördelas.

Om ni istället väljer att sköta bodelningen på egen hand och inte kan komma överens om hur ni ska göra med fastigheten kan ni återigen vända er till tingsrätten med en begäran om tvångsförsäljning, detta kan man göra då någon delägare motsätter sig en försäljning (6 § samäganderättslagen).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”